Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

14.06.2013

20 kwietnia br. w Szczecinie, w Auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, obradował XII Zjazd Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na 194 uprawnionych delegatów w zjeździe wzięło udział 118, co stanowiło 60,82% wszystkich uprawnionych.

W obradach wzięli udział goście honorowi, wśród których wymienić należy: Teresę Paczkowską – prodziekana ds. nauczania Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz przewodniczących stowarzyszeń naukowo-technicznych z okręgu koszalińskiego i szczecińskiego.

 

 

Otwierając obrady zjazdu prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – przewodniczący Okręgowej Rady ZOIIB, powitał zebranych delegatów oraz przybyłych gości.

Sprawozdanie z działalności rady w 2012 roku, przedstawione przez Zygmunta Meyera, i sprawozdania z pracy pozostałych organów statutowych zostały zatwierdzone przez delegatów.

Zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium Okręgowej Radzie ZOIIB za działalność w 2012 roku.

Następnie przewodniczący Okręgowej Rady ZOIIB przedstawił delegatom Plan Pracy Rady Okręgowej na 2013 rok, przewodniczący pozostałych organów ZOIIB omówili Plany Pracy na 2013 rok, a skarbnik izby mgr inż. Marek Kudyba przedstawił propozycję budżetu na 2013 rok. Delegaci po dyskusji, większością głosów, podjęli uchwały o zatwierdzeniu Planu Pracy Rady Okręgowej i organów ZOIIB oraz budżetu na 2013 r.

 

 

Delegaci przyjęli 4 wnioski skierowane do Okręgowej Rady, dotyczące: przyznawania nagród dla wyróżniających się studentów za opracowanie prac dyplomowych w poszczególnych specjalnościach, proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych specjalnościach ZOIIB, przywrócenia wydawania i rozprowadzania wśród członków izby publikacji branżowych, a także instrukcji zawierających istotne zmiany w procesie inwestycyjnym oraz zmiany w prawie budowlanym, utworzenia Punktu Informacji Technicznej w Kołobrzegu, podjęcia działań zmierzających do uproszczenia sposobu wypełniania książek praktyk zawodowych.

 

Ewa Maria Barcicka

sekretarz Rady ZOIIB

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+