Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Ceny robót inżynieryjnych

18.05.2009

Obecnie znane są już wszystkie wyniki badań rynku prowadzone pod kątem notowań cen i kosztów w budownictwie w pierwszym kwartale 2009 r.

W stosunku do minionego kwartału stawki robocizny kosztorysowej wzrosły w niewielkim procencie – w granicach od 1,3 do 2,4% w zależności od rodzaju robót. Jak wskazuje obserwacja rynku i prowadzonych przetargów, w najbliższym okresie można liczyć się z pewną stabilizacją stawek, a nawet z ich spadkiem. Wyraźnie obniża się liczba rozpoczynanych inwestycji i tym samym rośnie konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych. O ile jeszcze w 2007 r. ogłaszanym przetargiem na roboty budowlane była zainteresowana jedna, góra dwie firmy budowlane, o tyle obecnie stara się o kontrakt w jednym postępowaniu średnio pięć–sześć firm. Problemy w branży budowlanej szczególnie są widoczne w Warszawie. Całkowicie stanął tutejszy rynek nieruchomości, co nie pozostało bez wpływu na budowlaną działalność inwestycyjną, produkcję materiałów budowlanych, wyposażenie wnętrz.
Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o wyhamowaniu tempa wzrostu cen materiałów budowlanych. Obecnie w przeważającej ilości przypadków ceny materiałów ulegają obniżeniu średnio od –0,2 do –6%, a nawet w niektórych przypadkach o kilkanaście procent. W związku z tym, że zjawiska gospodarcze rzadko kiedy ulegają jednolitym tendencjom, istnieją grupy materiałów, przy których ceny utrzymują się na ustabilizowanym poziomie lub wręcz rosną. Są to m.in. materiały przeznaczone do robót wykończeniowych, takie jak: wykładziny podłogowe, boazerie iglaste, płytki fajansowe. Producenci i przedstawiciele handlowi przestrzegają przed generalizowaniem opinii o powszechnych obniżkach. Ceny materiałów budowlanych importowanych z zagranicy czy też takich, których produkcja oparta jest na sprowadzanych komponentach, nadal rosną, co jest spowodowane niekorzystnymi dla naszego rynku przelicznikami walutowymi.
W ostatnich numerach „Inżyniera Budownictwa” dużo uwagi poświęciliśmy cenom robót budowlanych w obiektach kubaturowych i ich ogólnym tendencjom, które niekoniecznie muszą znaleźć odbicie w robotach prowadzonych na innych obszarach budownictwa, np. przy realizacji robót inżynieryjnych.
Z tego też względu poniżej przedstawiamy wybrane informacje dotyczące robót sieciowych z zakresu:
- kosztorysowych stawek robocizny (tab. 1),
- cen scalonych robót inżynieryjnych (tab. 2),
- udziału kosztów materiałów w cenach scalonych robót inżynieryjnych (tab. 3).
Roboty dobrano w taki sposób, żeby warunki ich realizacji były zbliżone (grunt kat. III, wykop skarpowy, głębokość wykopu 3 m, średnice rur ze zbliżonego zakresu), przy zastosowaniu zróżnicowanych rodzajów rur (rury żeliwne, stalowe, z PE i PVC, żelbetowe, kamionkowe), co pozwoli zainteresowanym na porównanie cen. Istotny jest również fakt, że są to roboty zagregowane, na wyższym poziomie scalenia niż roboty prezentowanie w „Katalogach nakładów rzeczowych − KNR”, dzięki czemu, znając długość planowanego rurociągu, można oszacować w przybliżeniu koszt robót. Takie dane są szczególnie przydatne w fazie przedinwestycyjnej, kiedy zamawiający musi podjąć decyzję: czy stać go na finansowanie przedsięwzięcia, jakie ma możliwości jego realizacji, jaki wariant materiałowy jest dla niego optymalny.
W celu poszerzenia analizy informacje przedstawiono na przestrzeni pięciu ostatnich lat z podaniem rocznych procentowych zmian stawek cen i kosztów. Podstawą do niniejszej prezentacji były wyniki badań rynku budowlanego prowadzone przez firmę ORGBUD-SERWIS. Stawka robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych jest niższa od stosowanej przy robotach budowlanych w obiektach kubaturowych średnio o ok. 6–8%, o czym można się przekonać, porównując ją z danymi prezentowanymi w styczniowym „IB”. Taka relacja spowodowana jest m.in. mniejszym stopniem skomplikowania robót niż w przypadku robót budowlanych. Podobnie jednak jak w przypadku robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych stawka stosowana przy robotach inżynieryjnych charakteryzowała się największą dynamiką w 2007 r. (pomiędzy IV kwartałem 2007 r. a IV kwartałem 2006 r. odnotowano wzrost na poziomie ok. 42%). W 2008 r. wzrost wyniósł już tylko 24,7%, w ostatnim kwartale 2,4%, a obecnie ankieterzy badający rynek już otrzymują sygnały o zawieraniu umów na coraz bardziej korzystniejszych dla zamawiających warunkach.
Ceny, za które wykonywano roboty inżynieryjne w pierwszym kwartale 2009 r., niewiele się różniły od cen notowanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W zależności od rodzaju stosowanych rur i średnic ceny robót zmieniały się w przedziale średnio od –1,5 do 1,5%. Wyjątek stanowiły roboty realizowane przy użyciu rur kamionkowych, których ceny wzrosły średnio o 5–7%.
Tymczasem zmiany kosztów materiałów użytych do budowy oscylowały średnio od –3 do 3%, a zatem w zakresie znacznie szerszym (jedynie koszty materiałowe przy wykonywaniu kanałów z rur kamionkowych wzrosły średnio 8−9%). Jest to oczywiste zważywszy, że ceny robót są pochodnymi kosztów materiałów użytych do budowy i kosztów robocizny. W bieżącym kwartale koszty robocizny wzrosły o 2,4%, co w znacznym stopniu zniwelowało spadki kosztów materiałów.
Z uwagi na niewielki zakres prezentowanych danych zainteresowanych poszerzeniem informacji z zakresu cen i kosztów w budownictwie zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami firm: ORGBUD-SERWIS, PROMOCJA, BISTYP, które to firmy od lat prowadzą monitoring rynku budowlanego.
 
 mgr inż. Renata Niemczyk
www.orgbud.pl
 
 
 
Okres
 
 
Stawka
Narzuty
IV kw. 2005
 
IV kw. 2006
 
IV kw. 2007
 
IV kw. 2008
 
I kw. 2009
 
Zmiany %
 
IV kw. 2006
IV kw. 2005
IV kw. 2007
IV kw. 2006
IV kw. 2008
IV kw. 2007
I kw. 2009
IV kw. 2008
R [zł/r-g]
 
7,69
 
8,09
 
11,48
 
14,32
 
14,66
 
5,2
 
41,9
 
24,7
 
2,4
 
Kp [%]
 
64
 
64
 
67
 
67
 
67
 
-
 
4,7
 
-
 
-
 
Z [%]
 
12
 
12
 
13
 
13
 
13
 
-
 
8,3
 
-
 
-
 
 
Tab. 1. Stawki robocizny kosztorysowej i wskaźniki narzutów dla robót inżynieryjnych 
 
 
Okres
 
 
Wyszczególnienie robót
 
IV kw. 2005
IV kw. 2006
IV kw. 2007
IV kw. 2008
I kw. 2009
Zmiany %
 
IV kw. 2006
IV kw. 2005
IV kw. 2007
IV kw. 2006
IV kw. 2008
IV kw. 2007
I kw. 2009
IV kw. 2008
Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
839,08
853,96
930,02
966,07
988,35
1,8
8,9
3,9
2,3
500 mm
m
1157,81
1167,82
1225,94
1260,21
1273,78
0,9
5,0
2,8
1,1
600 mm
m
1409,15
1440,75
1515,07
1554,04
1596,20
2,2
5,1
2,6
2,7
Wodociągi z rur stalowych, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
885,40
894,75
986,69
1110,76
1093,86
1,1
10,3
12,6
-1,5
500 mm
m
1118,57
1118,52
1229,21
1362,38
1347,53
0
9,9
10,8
-1,1
600 mm
m
1383,77
1381,39
1519,46
1690,18
1689,83
-0,2
10,0
11,2
-0,02
Wodociągi z rur PVC, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
849,45
862,26
953,42
1018,09
1006,39
1,5
10,6
6,8
-1,1
500 mm
m
1092,59
1101,47
1217,05
1307,68
1286,28
0,8
10,5
7,4
-1,6
Wodociągi z rur PE, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
962,25
1017,83
1135,80
1196,84
1193,85
5,8
11,6
5,4
-0,2
500 mm
m
1359,81
1484,34
1606,72
1685,81
1676,13
9,2
8,2
4,9
-0,6
Kanały z rur kamionkowych kielichowych Keramo, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
835,04
876,26
1016,51
1066,15
1120,56
4,9
16,0
4,9
5,1
500 mm
m
1143,79
1200,08
1388,05
1442,00
1527,88
4,9
15,7
3,9
6,0
600 mm
m
1565,68
1643,01
1892,15
1950,41
2083,27
4,9
15,2
3,1
6,8
Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
400 mm
m
488,53
535,70
630,76
694,37
695,27
9,7
17,7
10,1
0,1
500 mm
m
596,06
641,68
748,92
824,20
828,69
7,7
16,7
10,1
0,5
600 mm
m
668,02
690,34
799,14
909,29
914,77
3,3
15,8
13,8
0,6
Kanały z rur żelbetowych Wipro, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
473,28
512,79
612,64
671,76
674,12
8,3
19,5
9,7
0,4
500 mm
m
597,46
654,25
765,56
818,50
816,63
9,5
17,0
6,9
-0,2
600 mm
m
624,27
674,54
801,96
859,63
857,26
8,1
18,9
7,2
-0,3
Kanały z rur PVC, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
m
595,70
636,03
715,24
729,96
721,28
6,8
12,5
2,1
-1,2
500 mm
m
698,75
754,63
853,87
894,87
927,37
8,0
13,2
4,8
3,6
630 mm
m
915,92
965,59
1071,38
1115,33
1121,62
5,4
11,0
4,1
0,6
Gazociągi rozdzielcze z rur stalowych spawanych, ułożone na terenie o średnim uzbrojeniu, w wykopie o głębokości 1,5 m wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy nominalnej rur do:
 
100 mm
m
960,69
1024,01
1114,22
1200,92
1202,21
6,6
8,8
7,8
0,1
150 mm
m
1212,52
1279,91
1382,37
1519,15
1525,44
5,6
8,0
9,9
0,4
200 mm
m
834,10
876,49
949,36
1041,01
1045,09
5,1
8,3
9,7
0,4
300 mm
m
1103,83
1152,41
1226,82
1367,46
1333,24
4,4
6,5
11,5
-2,5
400 mm
m
1291,60
1310,20
1392,02
1576,62
1574,23
1,4
6,2
13,3
-0,2
Rurociągi cieplne zasilające i powrotne wraz z mechanicznym wykonaniem robót ziemnych w gruncie kat. III, zmontowane na podporach ślizgowych w kanale z łupin, z rur stalowych spawanych o średnicy:
 
100 mm
 
m
 
1087,32
 
1217,82
 
1399,65
 
1550,43
 
1567,00
 
12,0
 
14,9
 
10,8
 
1,1
 
200 mm
 
m
 
1604,24
 
1797,22
 
2025,63
 
2226,47
 
2259,42
 
12,0
 
12,7
 
9,9
 
1,5
 
300 mm
 
m
 
3432,58
 
3763,81
 
4283,78
 
4716,82
 
4794,73
 
9,6
 
13,8
 
10,1
 
1,7
 
400 mm
 
m
 
4240,10
 
4684,46
 
5369,34
 
5864,80
 
5959,05
 
10,5
 
14,6
 
9,2
 
1,6
 
500 mm
 
m
 
4708,97
 
5330,31
 
5997,78
 
6536,73
 
6668,75
 
13,2
 
12,5
 
9,0
 
2,0
 
 
Tab. 2. Ceny scalone robót inżynieryjnych
 
 
Okres
 
 
Wyszczególnienie robót
 
IV kw. 2005
 
IV kw. 2006
 
IV kw. 2007
 
IV kw. 2008
 
I kw. 2009
 
Zmiany %
 
IV kw. 2006
IV kw. 2005
IV kw. 2007
IV kw. 2006
IV kw. 2008
IV kw. 2007
I kw. 2009
IV kw. 2008
Wodociągi z rur z żeliwa sferoidalnego, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
594,67
 
596,40
 
615,53
 
598,37
 
616,63
 
0,3
 
3,2
 
-2,8
 
3,1
 
500 mm
 
m
 
887,86
 
883,50
 
880,63
 
857,69
 
866,98
 
-0,5
 
-0,3
 
-2,6
 
1,1
 
600 mm
 
m
 
1089,49
 
1104,28
 
1107,32
 
1080,68
 
1117,92
 
1,4
 
0,3
 
-2,4
 
3,4
 
Wodociągi z rur stalowych, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
626,33
 
622,13
 
657,66
 
728,87
 
708,16
 
-0,7
 
5,7
 
10,8
 
-2,8
 
500 mm
 
m
 
834,76
 
819,61
 
868,29
 
943,69
 
924,65
 
-1,8
 
5,9
 
8,7
 
-2,0
 
600 mm
 
m
 
1074,61
 
1055,78
 
1124,27
 
1231,22
 
1226,08
 
-1,7
 
6,5
 
9,5
 
-0,4
 
Wodociągi z rur PVC, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
532,55
 
530,02
 
560,71
 
565,69
 
549,97
 
-0,5
 
5,8
 
0,9
 
-2,8
 
500 mm
 
m
 
746,26
 
738,39
 
788,47
 
814,56
 
788,79
 
-1,1
 
6,8
 
3,3
 
-3,2
 
Wodociągi z rur PE, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
696,40
 
738,86
 
798,95
 
807,70
 
800,77
 
6,1
 
8,1
 
1,1
 
-0,9
 
500 mm
 
m
 
1067,64
 
1177,91
 
1237,02
 
1259,55
 
1245,55
 
10,3
 
5,0
 
1,8
 
-1,1
 
Kanały z rur kamionkowych kielichowych Keramo, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
523,21
 
548,08
 
630,31
 
630,15
 
681,01
 
4,8
 
15,0
 
-0,02
 
8,1
 
500 mm
 
m
 
801,39
 
839,78
 
962,91
 
961,91
 
1043,69
 
4,8
 
14,7
 
-0,1
 
8,5
 
600 mm
 
m
 
1197,20
 
1255,24
 
1433,44
 
1431,97
 
1560,32
 
4,8
 
14,2
 
-0,1
 
9,0
 
Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
215,84
 
248,58
 
287,06
 
301,51
 
298,67
 
15,2
 
15,5
 
5,0
 
-0,9
 
500 mm
 
m
 
293,10
 
322,68
 
365,75
 
386,02
 
386,16
 
10,1
 
13,3
 
5,5
 
0,03
 
600 mm
 
m
 
341,70
 
346,77
 
384,66
 
434,48
 
435,08
 
1,5
 
10,9
 
13,0
 
0,1
 
Kanały z rur żelbetowych Wipro, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
202,90
 
228,27
 
272,43
 
282,98
 
281,72
 
12,5
 
19,3
 
3,9
 
-0,4
 
500 mm
 
m
 
283,79
 
324,25
 
369,83
 
366,42
 
360,14
 
14,3
 
14,1
 
-0,9
 
-1,7
 
600 mm
 
m
 
320,57
 
354,77
 
412,16
 
409,86
 
402,53
 
10,7
 
16,2
 
-0,6
 
-1,8
 
Kanały z rur PVC, układane w wykopie skarpowym o głębokości 3,0 m, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy rur:
 
400 mm
 
m
 
322,86
 
349,11
 
374,01
 
341,30
 
329,16
 
8,1
 
7,1
 
-8,7
 
-3,6
 
500 mm
 
m
 
394,01
 
434,16
 
472,51
 
461,10
 
489,65
 
10,2
 
8,8
 
-2,4
 
6,2
 
630 mm
 
m
 
589,72
 
622,59
 
663,07
 
651,16
 
653,22
 
5,6
 
6,5
 
-1,8
 
0,3
 
Gazociągi rozdzielcze z rur stalowych spawanych, ułożone na terenie o średnim uzbrojeniu, w wykopie o głębokości 1,5 m wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III, przy średnicy nominalnej rur do:
 
100 mm
 
m
 
680,86
 
724,41
 
754,65
 
799,19
 
797,05
 
6,4
 
4,2
 
5,9
 
-0,3
 
150 mm
 
m
 
801,33
 
844,04
 
875,19
 
964,00
 
966,77
 
5,3
 
3,7
 
10,1
 
0,3
 
200 mm
 
m
 
420,73
 
438,01
 
440,54
 
484,74
 
485,43
 
4,1
 
0,6
 
10,0
 
0,1
 
300 mm
 
m
 
622,30
 
642,06
 
639,22
 
727,28
 
689,42
 
3,2
 
-0,4
 
13,8
 
-5,2
 
400 mm
 
m
 
774,92
 
762,76
 
763,59
 
892,85
 
886,70
 
-1,6
 
0,1
 
16,9
 
-0,7
 
Rurociągi cieplne zasilające i powrotne wraz z mechanicznym wykonaniem robót ziemnych w gruncie kat. III, zmontowane na podporach ślizgowych w kanale z łupin, z rur stalowych spawanych o średnicy:
 
100 mm
 
m
 
506,92
 
603,49
 
666,78
 
729,51
 
738,68
 
19,1
 
10,5
 
9,4
 
1,3
 
200 mm
 
m
 
884,14
 
1035,79
 
1110,61
 
1197,21
 
1220,05
 
17,2
 
7,2
 
7,8
 
1,9
 
300 mm
 
m
 
1679,99
 
1916,21
 
2139,44
 
2353,68
 
2415,49
 
14,1
 
11,6
 
10,0
 
2,6
 
400 mm
 
m
 
2178,73
 
2512,62
 
2849,30
 
3088,71
 
3163,75
 
15,3
 
13,4
 
8,4
 
2,4
 
500 mm
 
m
 
2440,49
 
2940,92
 
3222,40
 
3477,46
 
3587,82
 
20,5
 
9,6
 
7,9
 
3,2
 
                       
 
Tab. 3. Koszty materiałów w robotach inżynieryjnych
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube