Serwis internetowy inzynierbudownictwa.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.     Zamknij
Biznes / Ekonomika
Drukuj

Ceny ścianek działowych

2009-06-04

 

Poniżej przedstawiamy analizę cen wykonania ścianek działowych w budownictwie mieszkaniowym w latach 2004-2009. Z uwagi na różnorodność materiałów, z których można wykonywać ścianki wewnętrzne, do prezentacji wybrano takie, które cieszą się popularnością wśród inwestorów lub są oryginalne i mogą stanowić ciekawy element dekoracyjny.

 


Badania rynku pod kątem używanych do budowy materiałów wskazują, że są inwestorzy, którzy hołdują tradycyjnym ściankom murowanym z ceramiki, wznoszonym może już nie z pełnych cegieł, ale z dziurawek, kratówek czy nowoczesnych pustaków POROTHERM. Te ostatnie zasługują na szczególną uwagę, ponieważ ścianki muruje się szybko, nie są tak ciężkie jak w przypadku ścianek z cegieł pełnych, a cena wykonania metra kwadratowego o grubości 11,5 cm jest porównywalna, a nawet niższa niż przy użyciu wyrobów silikatowych.

Ścianki z wyrobów wapienno-piaskowych, tzw. silikatów, mają również swoją liczną grupę zwolenników. Popularność zdobyły bloki drążone SILKA i SILIKAT, które charakteryzują się dobrym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej, wykonywane są z naturalnych surowców, przy zachowaniu technologicznego reżimu wymiarowego pozwalającego murować na pióro i wpust. Normatywny czas wykonania metra kwadratowego ścianki o grubości 12 cm wynosi poniżej jednej godziny, a cena kształtuje się na poziomie 72–82 zł/m2.
Jednymi z tańszych przegród są ścianki z betonu komórkowego (od 61 do 78,5 zł/m2). Bloczki z betonu komórkowego są chętnie wykorzystywane do stawiania ścianek działowych ze względu na niewielką masę, duże wymiary (59x24x12 cm) i łatwość przycinania, co sprawia, że ścianki wznoszone są łatwo i szybko. Niestety, bloczki z betonu komórkowego mają też mankamenty. Słabo tłumią dźwięki i na tych ścianach mogą wystąpić trudności z zawieszaniem cięższego wyposażenia czy elementów dekoracyjnych.
Korzystniejsze właściwości akustyczne oraz większą wytrzymałość mają ścianki stawiane z bloczków keramzytobetonowych. Cena wykonania metra kwadratowego ścianki jest atrakcyjna, w granicach 69 zł, a normatywny czas wykonania zaledwie 0,73 godziny. Są jednak cięższe niż z betonu komórkowego i wymagają pokrycia ich tradycyjnymi tynkami cementowo-wapiennymi lub gipsowymi.
Tam, gdzie oczekuje się od przegród lekkości oraz nietypowego kształtu, stosuje się ścianki z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych na szkielecie np. metalowym z wypełnieniem wełną mineralną. Cena wykonania takich ścianek jest już wysoka i kształtuje się na poziomie od 137 do 161 zł/m2.
Porównywanie cen wykonania ścianek działowych i czasów normatywnych w zależności od rodzaju zastosowanego materiału (tabela 1) nie jest miarodajne. Decydując się na wybór przegrody, należy mieć jeszcze na względzie sposób wykończenia ścianki. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną nie wymagają tynkowania, natomiast ścianki wymurowane przy użyciu dokładnych bloczków silikatowych czy z betonu komórkowego można pokryć jedynie tynkiem cienkowarstwowym. Do wykończenia przegród z ceramiki lub z keramzytobetonu, z uwagi na nierówności wyrobów i spoin, należy już użyć tradycyjnych tynków, chyba że postać surowa jest zamierzoną formą wystroju wnętrza. Zastosowanie tynków lub innych materiałów wykończeniowych powoduje, że niestety rośnie cena wykonania ścianki, ale poprawiają się znacznie parametry dotyczące akustyczności ścianki.
Biorąc pod uwagę stopień gładkości wymurowanej ścianki, pożądanej jej izolacyjności akustycznej czy oczekiwanych efektów estetycznych, można zastosować różne rodzaje wykończeń:
- tynki wykonywane na mokro z tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej, z suchej mieszanki tynkarskiej lub z gipsu tynkarskiego,
- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych,
- gładzie tynkowe – gipsowe, wapienne, cementowo-wapienne, cementowe, polimerowe.
Posługując się danymi zawartymi w tabelach 1 i 2, można samodzielnie ustalić cenę wykonania ścianki z oczekiwanym wykończeniem, np.:
- ścianka z pustaków POROTHERM pokryta obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym kat. III – cena 1 m2 wynosi ok. 117,95 zł,
- ścianka z cegieł kratówek pokryta obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym kat. III – cena 1 m2 wynosi ok. 126,99 zł,
- ścianka z bloków SILKA pokryta obustronnie gładzią gipsową – cena 1 m2 wynosi ok. 107,90 zł,
- ścianka z bloczków YTONG pokryta obustronnie gładzią gipsową – cena 1 m2wynosi ok. 104,26 zł.
W tabeli 3 podano dane dotyczące cen wybranych rodzajów ścianek działowych w poszczególnych latach. W kolumnach podano wartości procentowe zmian cen odnoszące się każdorazowo do I kwartałupoprzedniego roku, któremu nadaje się wartość 100%. Największy wzrost cen odnotowano od I kwartału 2007 r. do I kwartału 2008 r. Dynamicznie zmieniały się wówczas ceny ścianek wykonywanych zarówno z płytek z betonu komórkowego (ok. 61%), jak również z ceramiki (35,7−51,7%). W minionym roku ceny wybranych prezentowanych ścianek wzrosły średnio 1,2−9,8%. Wzrost ten stanowi jedynie 20% wzrostu notowanego w okresie wcześniejszym.
Dane cenowe prezentowane w artykule pochodzą z badań rynku prowadzonych przez firmę ORGBUD-SERWIS.
 
 
mgr inż. Renata Niemczyk
mgr inż. Elżbieta Witt
www.orgbud.pl
 
Lp.
 
Rodzaj ścianek działowych
 
Grubość ścianki [cm]
 
J.m.
 
Koszt materiału M+Kz [zł]
 
Koszt
wykonania R+S+Kp+Z [zł]
 
Cena [zł]
 
Normatywny czas wykonania [r-g]
 
Normatywne zużycie
materiału podstawowego
 
nazwa materiału
 
ilość
 
j.m.
 
I.
 
Ceramiczne
 
I.1
 
z cegieł pełnych
 
12
 
m2
 
79,55
 
45,67
 
125,22
 
1,41
 
cegła pełna 25x12x6,5 cm
 
48,10
 
szt.
 
I.2
 
z cegieł dziurawek
 
12
 
m2
 
65,81
 
45,67
 
111,48
 
1,41
 
cegła dziurawka 25x12x6,5 cm
 
48,10
 
szt.
 
I.3
 
z cegieł kratówek
 
12
 
m2
 
59,29
 
32,62
 
91,91
 
1,01
 
cegła kratówka K3 25x12x22 cm
 
16,90
 
szt.
 
I.4
 
z cegieł modularnych drążonych
 
8,8
 
m2
 
48,87
 
28,51
 
77,38
 
0,90
 
cegła modularna drążona DZ – 28,8x8,8x22 cm
 
14,60
 
szt.
 
I.5
 
z pustaków
POROTHERM
 
11,5
 
m2
 
56,67
 
26,20
 
82,87
 
0,87
 
pustak POROTHERM 11,5x49,8x23,8 cm
 
8,14
 
szt.
 
II.
 
Wapienno-piaskowe (silikatowe)
 
II.1
 
z cegieł pełnych 1NF
 
12
 
m2
 
49,77
 
45,67
 
95,44
 
1,41
 
cegła 1NF 25x12x6,5 cm
 
48,10
 
szt.
 
II.2
 
z bloków
drążonych 3NFD
 
12
 
m2
 
45,19
 
33,73
 
78,92
 
1,12
 
blok 3NFD 25x12x22 cm
 
16,90
 
szt.
 
II.3
 
z bloków
drążonych SILKA
 
12
 
m2
 
53,56
 
28,62
 
82,18
 
0,95
 
blok SILKA E 33,3x12x19,8 cm
 
14,70
 
szt.
 
II.4
 
z bloków
drążonych SILIKAT
 
12
 
m2
 
47,50
 
24,70
 
72,20
 
0,82
 
blok SILIKAT N   25x12x22 cm
 
17,40
 
szt.
 
III.
 
Z betonu komórkowego
 
III.1
 
z płytek odmiany M500-700
 
12
 
m2
 
44,35
 
22,57
 
66,92
 
0,71
 
płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm
 
7,18
 
szt.
 
III.2
 
z bloczków YTONG
 
11,5
 
m2
 
47,21
 
31,33
 
78,54
 
1,04
 
bloczki YTONG 60x20x11,5 cm
 
8,54
 
szt.
 
III.3
 
z bloczków H+H
 
12
 
m2
 
37,11
 
23,88
 
60,99
 
0,76
 
bloczki H+H 59x24x12 cm
 
7,00
 
szt.
 
IV.
 
Z keramzytobetonu
 
IV.1
 
z pustaków Termo Optiroc
 
11,5
 
m2
 
44,34
 
24,66
 
69,00
 
0,73
 
pustaki Termo Optiroc 11,5x24x50 cm
 
8,33
 
szt.
 
V.
 
Gipsowe murowane
 
V.1
 
z płyt Multigips
 
8
 
m2
 
55,91
 
53,41
 
109,32
 
1,28
 
płyty Multigips    66,6x50x8 cm
 
3,15
 
szt.
 
VI.
 
Gipsowe szkieletowe
 
VI.1
 
z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie metalowym, z wypełnieniem wełną mineralną
 
12,5
 
m2
 
58,99
 
78,69
 
137,68
 
2,60
 
płyta G-K 12,5 mm
 
2,06
 
m2
 
płyta z wełny mineralnej
 100 mm
 
1,03
 
m2
 
VI.2
 
z płyt gipsowo-włóknowych, na szkielecie metalo-wym, z wypełnieniem wełną mineralną
 
12,5
 
m2
 
89,41
 
71,93
 
161,34
 
2,27
 
płyta Fermacell 12,5 mm
 
2,08
 
m2
 
płyta z wełny mineralnej
100 mm
 
1,03
 
m2
 
VII.
 
Z pustaków szklanych
 
VII.1
 
bezbarwnych
 
8
 
m2
 
259,86
 
69,74
 
329,60
 
2,01
 
pustaki szklane     19x8x19 cm
 
25
 
szt.
 
Tab. 1. Struktura kosztów wykonania ścianek działowych w I kwartale 2009 r.

 

 
Lp.
 
Rodzaj tynków wewnętrznych
 
J.m.
 
Koszt
materiału M+Kz [zł]
 
Koszt
wykonania
R+Kp+Z [zł]
 
Cena
[zł]
 
Normatywny czas wykonania [r-g]
 
Normatywne zużycie materiału podstawowego
 
nazwa materiału
 
ilość
 
j.m.
 
I.
 
Tynki cementowo-wapienne
 
I.1
 
zwykłe kat. III
 
m2
 
4,37
 
13,17
 
17,54
 
0,37
 
zaprawa cementowo-wapienna
 
0,026
 
m3
 
I.2
 
z suchych mieszanek tynkarskich, jednowarstwowe grub. 10 mm, gładzone
 
m2
 
6,79
 
17,62
 
24,41
 
0,51
 
sucha mieszanka tynkarska
cementowo-wapienna
 
14,85
 
kg
 
II.
 
Tynki gipsowe wykonywane na mokro
 
II.1
 
z gipsu tynkarskiego, jednowarstwowe grub. 10 mm, gładzone
 
m2
 
7,56
 
17,73
 
25,29
 
0,53
 
gips tynkarski do mechanicznego nakładania
 
10,30
 
kg
 
III.
 
Suche tynki gipsowe
 
III.1
 
z płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm
 
m2
 
13,98
 
18,72
 
32,70
 
0,61
 
płyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm
 
1,03
 
m2
 
IV.
 
Gładzie tynkowe
 
IV.1
 
z gipsu szpachlowego
 
m2
 
3,52
 
8,12
 
11,64
 
0,24
 
gips szpachlowy
 
3,30
 
kg
 
IV.2
 
z mieszanki
– gładź gipsowa
 
m2
 
4,74
 
8,12
 
12,86
 
0,24
 
mieszanka – gładź gipsowa
 
3,15
 
kg
 
IV.3
 
z mieszanki
– gładź wapienna
 
m2
 
3,62
 
8,12
 
11,74
 
0,24
 
mieszanka – gładź wapienna
 
3,75
 
kg
 
Tab. 2. Struktura kosztów wykonania tynków wewnętrznych w I kwartale 2009 r.
 
 
Lp.
 
Rodzaj ścianek
działowych
 
Grubość ścianki
[cm]
 
J.m.
 
Cena
ścianki zł
 
Wskaźniki zmiany cen – %
 
I kw. 2004 r.
 
I kw. 2005 r.
 
I kw. 2006 r.
 
I kw. 2007 r.
 
I kw. 2008 r.
 
I kw. 2009 r.
 
I.
 
Ceramiczne
 
I.1
 
z cegieł dziurawek
 
12
 
m2
 
59,08
 
100,15
 
100,00
 
117,05
 
151,73
 
106,08
 
I.2
 
z cegieł kratówek
 
12
 
m2
 
53,93
 
98,85
 
99,39
 
113,99
 
150,36
 
101,22
 
I.3
 
z pustaków POROTHERM
 
11,5
 
m2
 
45,58
 
105,92
 
97,12
 
122,37
 
135,76
 
106,38
 
II.
 
Wapienno-piaskowe (silikatowe)
 
II.1
 
z bloków drążonych 3NFD
 
12
 
m2
 
42,86
 
104,39
 
102,68
 
112,49
 
141,80
 
107,70
 
II.2
 
z bloków drążonych SILKA
 
12
 
m2
 
42,71
 
103,84
 
113,42
 
109,94
 
136,80
 
108,63
 
III.
 
Z betonu komórkowego
 
III.1
 
z płytek odmiany M500-700
 
12
 
m2
 
36,42
 
99,67
 
100,36
 
110,05
 
161,09
 
103,62
 
III.2
 
z bloczków YTONG
 
11,5
 
m2
 
52,65
 
102,47
 
100,59
 
105,33
 
128,81
 
106,67
 
IV.
 
Z keramzytobetonu
 
IV.1
 
z pustaków Termo Optiroc
 
11,5
 
m2
 
49,30
 
100,83
 
100,78
 
103,81
 
127,03
 
104,43
 
V.
 
Gipsowo szkieletowe
 
V.1
 
z płyt gipsowo-kartonowych,
na szkielecie metalowym,
z wypełnieniem wełną mineralną
 
12,5
 
m2
 
79,98
 
107,30
 
105,51
 
108,70
 
127,39
 
109,80
 

 

Tab. 3. Wskaźniki zmiany cen w latach 2004–2009

 

 Zaprenumeruj Wypisz się
 

Wtorek
28
Marzec
 Marzec 2017 
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 Imieniny obchodzą dziś:
Aniela, Krzesisław, Sykstus, Antoni, Jan
Notowanie NBP na dzień 2017-03-27
Nazwa walutyKod walutyKurs średni
bat (Tajlandia)1 THB0.1140
dolar amerykański1 USD3.9259
dolar australijski1 AUD2.9954
dolar Hongkongu1 HKD0.5053
dolar kanadyjski1 CAD2.9444
dolar nowozelandzki1 NZD2.7685
dolar singapurski1 SGD2.8171
euro1 EUR4.2630
forint (Węgry)100 HUF1.3756
frank szwajcarski1 CHF3.9843
funt szterling1 GBP4.9346
hrywna (Ukraina)1 UAH0.1446
jen (Japonia)100 JPY3.5592
korona czeska1 CZK0.1578
korona duńska1 DKK0.5730
korona islandzka100 ISK3.5674
korona norweska1 NOK0.4653
korona szwedzka1 SEK0.4471
kuna (Chorwacja)1 HRK0.5736
lej rumuński1 RON0.9366
lew (Bułgaria)1 BGN2.1796
lira turecka1 TRY1.0900
nowy izraelski szekel1 ILS1.0853
peso chilijskie100 CLP0.5948
peso filipińskie1 PHP0.0784
peso meksykańskie1 MXN0.2089
rand (Republika Południowej Afryki)1 ZAR0.3175
real (Brazylia)1 BRL1.2631
ringgit (Malezja)1 MYR0.8905
rubel rosyjski1 RUB0.0691
rupia indonezyjska10000 IDR2.9493
rupia indyjska100 INR6.0301
won południowokoreański100 KRW0.3530
yuan renminbi (Chiny)1 CNY0.5710
SDR (MFW)1 XDR5.3780
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa, tel. 22 551 56 00
KRS 0000192270 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 525-22-90-483, Kapitał zakładowy 150 000 zł

© Copyright by Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2006-2015
Publikowane artykuły prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów