Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dopuszczenie do użytkowania opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego

03.06.2013

Odpowiedź przygotował Wydział Komunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Czy oprawy awaryjne obecnie instalowane w obiektach, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. muszą posiadać świadectwo dopuszczenia?

 

Obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania dla opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego formalnie nie dotyczy tych wyrobów (danego egzemplarza), które zostały wprowadzone do obrotu jako oprawa oświetlenia awaryjnego przed terminem wejścia w życie rozporządzeniaMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553), tj. przed 3 czerwca 2010 r.Przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć przekazanie wyrobu po raz pierwszy użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.

Mając na względzie zasady stosowane m.in. w § 330 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), zdaniem Komendy Głównej PSP także w obiektach, których projekty budowlane obejmujące instalacje oświetlenia awaryjnego wraz z przyjęciem określonych typów opraw zostały sporządzone i wydane zostało dla nich pozwolenie na budowę przed 3 czerwca 2010 r., mogą być zastosowane wskazywane w projekcie oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego bez wymaganego obecnie świadectwa dopuszczenia, poddawane jedynie wymaganej przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu ocenie zgodności w zakresie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwzględnieniem wymagań dla opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube