Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kontrole okresowe

13.05.2010

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Koledzy elektrycy z uprawnieniami budowlanymi twierdzą, że ich robotę oceniają ludzie z niższymi kwalifikacjami stwierdzanymi przez SEP.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161, poz. 1279) wprowadziła zmiany między innymi w art. 62 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo budowlane (art. 1 pkt 3 lit. b). Otrzymały one nowe brzmienie.
Dotychczasowy tekst:
„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.
Nowy tekst:
„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.
Z dotychczasowego brzmienia ustawy jasno wynikało, że uprawnienia budowlane nie wystarczą do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych. Powinny je przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Niewielka zmiana sformułowania, zamiast „powinny” wpisano „mogą”, powoduje, że nie jest to już takie oczywiste. Uważam, że uprawniony jest pogląd, iż do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych wystarczą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, a do kontroli stanu technicznego instalacji gazowych wystarczą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej.
 
Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) kontrole okresowe, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Natomiast zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c), pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Oznacza to, że prawo wykonywania kontroli instalacji przysługuje zarówno osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jeżeli nie dotyczą kontroli z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c), pkt 2 i pkt 6, jak i osobom posiadającym kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, jeżeli dotyczą kontroli określonej w ww. przepisach.
Zaznaczyć ponadto należy, że ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161, poz. 1279) ustawodawca zmienił treść art. 62 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Oznacza to, że przed wejściem w życie ww. nowelizacji prawo to przysługiwało jedynie osobom posiadającym uprawnienia dozorowe „D”.
 
Niniejszy tekst nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążący dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube