Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Polskie Normy w Programie Krajobraz Dźwiękowy Środowiska Zbudowanego

30.05.2014

Od ponad roku prowadzony jest przez Stowarzyszenie 4u-NOISE program Inżynieryjny „Krajobraz Dźwiękowy Środowiska Zbudowanego”, w ramach którego realizowane są kolejne projekty tematyczne. W roku 2014 prowadzony jest projekt „Poznań o poranku” zbierania danych o akustycznym stanie środowiska miasta Poznań.

Projekt w dużej mierze nastawiony jest na analizę głosów ptaków i ocenę wpływu hałasu miejskiego na zachowania akustyczne miejskiej awifauny. Rejestracja dźwięków w maju i czerwcu o poranku pomiędzy godziną 4:00 a 6:00 nie tylko pozwala na identyfikacje głosów ptaków, ale również na identyfikację pasmową hałasu pojedynczych źródeł miejskich, w tym szczególnie komunikacji masowej (tramwaje i autobusy), których faktyczny wpływ na klimat akustyczny trudno ocenić w godzinach szczytu ruchu miejskiego.

Program jest kolejnym etapem prowadzonych od kilku lat analiz stanu środowiska w związku z wprowadzaniem w różnych standardach ISO i CEN oceny dźwięku wskaźnikowo po korekcji krzywą „C”, co związane jest z oceną uciążliwości dźwięku różnych produktów, a nie tylko z oceną wpływu na uszkodzenie narządu słuchu.

 

 

Aktualnie w KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej PKN prowadzone są intensywne prace nad kilkoma Polskimi Normami z branży Akustyka w Architekturze. Kończą się już prace nada dwoma Polskimi Normami tj. nowelizacja PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania i opracowanie nowej PN-B-02151-4 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. Na koniec lata należy spodziewać się opublikowania powyższych Polskich Norm.

Zbieranie danych poprzez rejestrację sekwencji dźwiękowych w projektach Programu Krajobraz Dźwiękowy Środowiska Zbudowanego pozwala na analizowanie stanu środowiska w pasmach częstotliwości. Działanie to służy ocenie zagrożenia inwestycyjnego spełnienia wymagań dwóch innych Polskich Norm z branży Akustyka w Architekturze. W maju tego roku w KT 253 PKN złożono pod głosowanie „Karty nowego tematu” dla projektu nowelizacji Polskiej Normy PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz opracowanie nowej PN dotyczącej klas akustycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych prPN-B-02151-5 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5. Budynki mieszkalne o podwyższonym standardzie akustycznym - Wymagania i zasady klasyfikacji.

 

 

Nowelizacja Polskiej Normy powołanej w warunkach technicznych dotyczącej poziomu dźwięku w pomieszczeniach przewiduje poszerzenie dotychczasowych wskaźników oceny poziom dźwięku LA o poziom LC. Zmienia to sposób analizy akustycznych właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w celu oceny na etapie projektu budowlanego akustycznych właściwości elementów budynku dla wypełnienia wymagań przepisu w zakresie ochrony użytkowników przed hałasem z zewnątrz budynku. Analizy prowadzone przez członków stowarzyszenia od roku 2009 wskazują na istnienie różnic przy szacowaniu poziomu dźwięku w pomieszczeniach w oparciu o dane z deklaracji producenta wyrobów budowlanych w metodzie wskaźnikowej. Dotychczasowe badania wskazują, że przy wymaganiu jakości akustycznej pomieszczenia określonej poziomem LC bardzo silnie na wybór technologii i wyrobów budowlanych dla wykonania ściany zewnętrznej wpływa rodzaj źródła i jego charakterystyka emisji pasmowej w zakresie 50-5000 Hz.

Zagadnienie, które jest również analizowane podczas realizacji projektów w programie, to wpływ nowych wymagań izolacyjności termicznej na izolacyjność akustyczną szklanych elementów budynków (okna, ściany osłonowe). Badanie wstępne grupy dostępnych rynkowych szyb dwukomorowych o wyższej izolacyjności termicznej wskazuje na wyższy koszt spełnienia wymagania poziomu dźwięku LC w pomieszczeniach niż przy szybach jednokomorowych.  

 

Jacek Danielewski

przewodniczący Stowarzyszenia 4u-NOISE

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube