Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dotyczące art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane

10.03.2016

Pismem z dnia 26.01.2016 r., znak: DB.V.053.4.2015.JKD.1, przesłanym do wiadomości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odniesiono się do zagadnienia budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Pismem z dnia 26.01.2016 r., znak: DB.V.053.4.2015.JKD.1, przesłanym do wiadomości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odniesiono się do zagadnienia budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym stanowiskiem art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji. Jak podkreślono, art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zawiera zasadę, zgodnie z którą pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego (z następnych regulacji powołanego przepisu wynika, że jedynie w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż jednego obiektu możliwe jest dzielenie [etapowanie] procesu budowlanego).

Z kolei art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Regulacja ta znajduje swoje potwierdzenie także w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.).

Ponadto, jak zaznaczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jeżeli roboty budowlane będą polegać wyłącznie na budowie przedmiotowych instalacji, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, do realizacji takich instalacji nadal zastosowanie będą miały przepisy techniczno-budowlane, w tym szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

 

Stanowisko zamieszczone na stronie internetowej GUNB w dniu 1.03.2016 r.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube