Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kto ma wykonać ekspertyzę?

14.09.2017

Odpowiada mgr inż. Anna Sas-Micuń - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

 

 

 

Mam prośbę o wyjaśnienie następujących kwestii: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mówi: „wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu (...) stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych".

  1. Jaki zakres opracowania ekspertyzy dotyczy rzeczoznawcy budowlanego, a jaki rzeczoznawcy od spraw przeciwpożarowych?
  2. Czy opracowanie ekspertyzy ma być wspólne czy może być oddzielne przez każdego rzeczoznawcę we własnym zakresie?
  3. Czy oprawa opracowań może być oddzielna czy musi być wspólna?

 

Fot. © goir - Fotolia.com

 

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - § 2 ust. 2 i ust. 3a, dotyczące wymogu opracowania ekspertyzy technicznej, nie określają zakresu kompetencji ani zasad współpracy wymienionych rzeczoznawców. Świadomie ze względu na stopień złożoności problemów, jakie mogą być przedmiotem analizy wykonywanej ekspertyzy technicznej, a także indywidualizm przypadków, wskazano jedynie pełny katalog możliwych jej wykonawców. Istnieją zatem w praktyce możliwe przypadki wykonania ekspertyzy technicznej:

  1. przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową - w całości;
  2. wspólnie lub oddzielnie we własnym zakresie przez rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  3. przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową we współpracy z rzeczoznawcą, przy czym zakresu i formy opracowania ekspertyzy technicznej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową czy rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przepisy nie regulują.

Podobnie brak jest regulacji dotyczącej oprawy opracowań, co oznacza, że może być ona albo oddzielna, albo wspólna w zależności od wybranego podejścia. Przepisy jednoznacznie natomiast określają wymóg uzgodnienia wskazań, spełnienia wymagań zawartych w ekspertyzie odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy:

  1. jeśli dotyczy kwestii bezpieczeństwa pożarowego - z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej;
  2. jeśli dotyczy kwestii higieniczno- -zdrowotnych - z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube