Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowa Polska Norma dotycząca wykonania sieci wodnokanalizacyjnych z tworzyw

17.10.2018

Vademecum każdego uczestnika cyklu inwestycyjnego.

 

Inicjatorzy i autorzy normy liczą na to, że jej stosowanie jako warunków technicznych stanie się wkrótce powszechne i norma zostanie oceniona jako bardzo pomocna.

 

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie nowej polskiej normy PN-C 89224 jako wsparcia przy projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Aby dać jak najszerszy obraz normy, niektóre tematy zwięźle omówiono, inne ważne tylko zasygnalizowano. Uzasadniono celowość opracowania normy jako dokumentu opartego o aktualny poziom wiedzy oraz uwzględniającego specyfikę systemów z tworzyw. Artykuł przekonuje do powszechnego stosowania normy z zamiarem uzyskania znaczącej poprawy standardów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnych z tworzyw.

ABSTRACT

The aim of the article is to present a new Polish PN-C 89224 standard as a support in the design and construction of water and sewage systems made of plastics. In order to give the widest possible picture of the standard, some topics are briefly discussed, others at least indicated. The author justifies the purpose of developing the standard with current knowledge as well as is in line with the requirements of plastic systems. The article convinces to use the standard with the intention of achieving a significant improvement in the quality of water and sewage systems from plastics.

 

W marcu 2018 r. została wprowadzona Polska Norma PN-C 89224:2018-03P [1] zawierająca warunki techniczne wykonania i odbioru systemów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych1 (dalej: systemów z tworzyw) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) w branży wodno-kanalizacyjnej.

Pomimo że systemy z tworzyw przewidziane są do pełnienia tych samych funkcji co systemy z innych tradycyjnych materiałów, to ze względu na odmienne właściwości użytkowe warunki techniczne ich wykonania są znacząco odmienne.

Normy ogólne [2, 3, 4] zawierają jedynie ramowe wymagania dla systemów wodno-kanalizacyjnych (dalej: wod.-kan.) i zasady ich odbioru niezależnie od materiałów, z jakich systemy są wykonywane, jednak szczegółowość warunków technicznych wykonania i odbioru systemów powinna być większa. Zdaniem autorki wspomniane normy powinny uwzględniać odmienne możliwości systemów z różnych materiałów, a ponadto być aktualizowane stosownie do postępu technicznego.

Nowa norma powinna znacząco poprawić sytuację w zakresie wykonania systemów z tworzyw.

 

Cel i zakres normy

Nowa norma [1] określa warunki techniczne wykonania i odbioru systemów z tworzyw przeznaczonych do podziemnych, zewnętrznych systemów ciśnieniowych: wodociągowych, zgodnych z [2], kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej zgodnych z [4]2 oraz bezciśnieniowych do odwadniania i kanalizacji zgodnych z [3].

Tym samym norma ta ustala zasady i wytyczne do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Uzupełnia i precyzuje stosowane powszechnie normy ogólne [2, 5] z uwzględnieniem specyfiki systemów z tworzyw.

Normę [1] stosuje się do systemów rur o nominalnym wymiarze do DN 3000 włącznie. Podaje ona również warunki prawidłowego doboru systemów rurowych z tworzyw, transportu i składowania. W celu prawidłowego doboru w normie skorelowano właściwości systemów z tworzyw z odpowiednimi obszarami zastosowania oraz wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w normach ogólnych.

Przestrzeganie zapisów normy prowadzi do spełnienia przez systemy wod.-kan. w przewidywanym okresie ich użytkowania wymagań podstawowych, w tym stateczności konstrukcji, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube