Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych

16.10.2018

Odpowiada mgr inż. Anna Sas-Micuń - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

 

Mam pytanie dotyczące rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Zwracam się z prośbą o interpretację art. 6 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. „Odległość zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wlotów wentylacyjnych, powinny wynosić co najmniej: (...)

2) 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych".

Jesteśmy w trakcie projektowania obory dla krów mlecznych. Pod całą oborą mają być kanały gnojowe, a na nich ruszty żelbetowe (ażurowe). Wydaje mi się, że taką konstrukcję należy zakwalifikować jako zamknięty zbiornik na płynne odchody zwierzęce według tego samego rozporządzenia art. 6 ust. 2 pkt 2. Jeśli tak zakwalifikujemy kanały gnojowe, to powinniśmy je odsunąć 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych (art. 6 ust. 4 pkt 2). Czy w takim razie pomieszczenie „chłodnia mleka" - do którego trafia mleko zaraz po udoju, musi się znajdować 15 m od kanałów gnojowych?

Pomieszczenie chłodnia mleka jest wydzielonym pomieszczeniem w tym samym budynku (oborze), mleko jest tam przechowywane w specjalnym szczelnym zbiorniku chłodzącym mleko, a mleko nie leży w chłodni dłużej niż 24 godziny.

 

Projektując budynek inwentarski wraz z technologicznym wyposażeniem budynku, należy mieć na względzie spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, oraz wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [1] ustala w rozdziale 2 szczegółowe warunki usytuowania budowli rolniczych, przez które zgodnie z § 3 należy rozumieć m.in. zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce. W świetle ustaleń § 6 ust. 1 [1] do usuwania i przechowywania odchodów zwierzęcych powinny być zastosowane urządzenia i budowle rolnicze odpowiednie do systemów utrzymywania zwierząt. A zatem jeśli zastosuje się zbiorniki na płynne odchody znajdujące się całkowicie lub częściowo pod budynkiem inwentarskim, stanowiące technologiczne wyposażenie budynku inwentarskiego, mają do nich zastosowanie ust. 4 tego paragrafu. Ustala on wymagane minimalne odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych, w tym odległość od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych. Tak sformułowane wymaganie oznacza, że są to dopuszczalne minimalne odległości (w tym przywołane w ust. 4 pkt 2 [1] - 15 m) między odrębnymi obiektami - zbiornikiem, zlokalizowanym pod budynkiem inwentarskim (oborą) i magazynem lub innym obiektem budowlanym służącym przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych, a nie odległości zbiorników, zlokalizowanych pod budynkiem inwentarskim (oborą), od pomieszczeń służących takim celom i zlokalizowanych w tym budynku.

Do tego przypadku ma zastosowanie § 10 [1], który stanowi, że odległości między budowlami rolniczymi a budowlami i budynkami związanymi z nimi technologicznie nie ogranicza się, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wynika z tego nakaz uwzględnienia uwarunkowań odległościowych dla pomieszczeń chłodni mleka, jeśli takie są przedmiotem odrębnych uregulowań.

W uzupełnieniu należy wskazać, że do budowli rolniczych dla potrzeb rolnictwa i przechowywania płodów rolnych, które są przedmiotem regulacji ww. rozporządzenia, zgodnie z § 3 [1], oprócz zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce zalicza się również takie budowle, jak: płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube