Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2013 r.

09.06.2014

   

Powiększamy nasze szeregi

- 115 692 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2013 r.;

- 5681 nowych członków przyjęto w 2013 r.;

- 56,61% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat;

- 62 129 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,7%, drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21 916 członkami (18,94%), a trzecie – instalacje elektryczne liczące 16 872 osoby (14,58%);

- 23 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

Umacniamy nasze struktury

- 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;

- 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach;

- 2670 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB;

- 17 119 członków liczyła Mazowiecka OIIB, największa w PIIB.

 

Kobiety w naszym samorządzie

- 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% – mężczyźni;

- 5339 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56–65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56–65 lat (36 591 osób);

- 64% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 34% stanowią technicy i 2% – majstrowie.

 

Fot. © Cecilia Lim - Fotolia.com

 

Doskonalimy kwalifikacje zawodowe

- 34 590 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;

- 4499 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach;

- 27,3% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;

- 1,6 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;

- 17 szkoleń e-learningowych znajdowało się na stronie internetowej PIIB na koniec 2013 r.

 

Jesteśmy samorządem otwartym

- 4744 osoby uzyskały uprawnienia budowlane;

- 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne;

- 48 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego;

- 7 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

 

Przestrzegamy zasad etyki zawodowej

- 584 sprawy wpłynęły do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 509 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 53 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 22 pozostawały poza kompetencją izby;

- 547 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 50 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 497 z odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2013 r. 170 spraw było w toku;

- 56,39% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budowy, 15,21% spraw – projektantów i sprawdzających projekty, 10,9% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 7,94% – postępowań rzeczoznawców.

 

Sprawujemy nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

- 25 spraw (19 – odpowiedzialność zawodowa i 6 – odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego jako do sądu II instancji i 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej jako do sądu I instancji;

- 187 spraw do rozpatrzenia wpły­nęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 140 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 9 – odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 38 wniosków – zatarcia kary. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in.: ukarały winnych w 96 sprawach, w 29 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 49 sprawach umorzyły postępowania, w 39 sprawach orzekły o zatarciu kary, 79 spraw pozostało w toku, 9 zawieszono oraz w 12 sprawach nastąpił zwrot do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube