Projekt: Pracownia Projektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.

Zespół autorski: architektura – arch. Wojciech Podleski, arch. Iwona Niesporek-Zwarycz, konstrukcja – inż. Robert Szota, inż. Andrzej Szota, instalacje sanitarne – inż. Józef Kafel, instalacje elektryczne – inż. Jan Nowak.
Wykonawca: PBO Śląsk.
Kierownik budowy: inż. Włodzimierz Jureczko.
Powierzchnia: 3200m².
Kubatura: 14 005 m³.
Konstrukcja: szkielet żelbetowy bezbelkowy, wypełnienie ściany osłonowe Sapa Front, ceramika – klinkier.
Termin oddania do użytku: wrzesień 2007 r.
Nagroda I stopnia Ministra Infrastruktury 2008 dla projektantów za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za zrealizowany projekt Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
 
Fot. Pracownia Pojektowa Wojciech Podleski Sp. z o.o.