Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o., autor i wydawca informacji cenowych Systemu SEKOCENBUD, organizuje 23. Konferencję naukowo-techniczną, która odbędzie się 11–13 października br. w Ciechocinku pt. „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce”.

Wprowadzona w roku ubiegłym nowelizacja ustawy Pzp oczekiwana była z niecierpliwością przez środowisko. Zaimplementowane dyrektywy dają nowe możliwości, ale też stawiają istotne wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego. Czy znalazły one zastosowanie w praktyce przetargowej zamówień publicznych? Jak i czy w ogóle zareagowali na te zmiany Zamawiający i Wykonawcy? Chcemy dokonać oceny funkcjonowania w praktyce wybranych zmian  po prawie rocznym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy.

 

 

Tematyka konferencji będzie obejmowała m. innymi takie obszary, jak:

- Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, błędy i modyfikacje w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp);

- Warunki kontraktowe – praktyczna strona realizacji kontraktów w inwestycjach drogowych;

- Ustalenie wartości zamówienia – przepisy a praktyka;

- Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych;

- Pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowanie art. 91 Pzp).

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na konferencję na stronie: www.sekocenbud.pl/konferencja