Poradnik będący zbiorem wybranych artykułów przygotowanych przez ekspertów.

Zawiera szczegółowy komentarz do wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, w tym m.in. nowych wymagań w odniesieniu do klatek schodowych, odległości budynków od lasów oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia garaży.

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Praca zbiorowa pod redakcją Marii Dreger Nadzór naukowy Leonard Runkiewicz

Wyd. 1, str. 214, oprawa miękka, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2018.