Konferencja odbyła się 20 kwietnia br. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Urzędem Miejskim we Wrocławiu.

Podczas 10. edycji Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast” rozmawiano o rozwoju i przyszłości miast. Dyskutowano o nowych koncepcjach urbanistycznych, potrzebach mieszkańców czy zrównoważonych rozwiązaniach i nowych technologiach w budownictwie. Mówiono o roli architekta w kształtowaniu przestrzeni. Podsumowaniem były kwestie związane z finansowaniem i wsparciem projektów rewitalizacji. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że mamy przed sobą wiele wyzwań.

Alicja Kuczera, dyrektor zarządzający PLGBC, zaprezentowała najnowszy „Raport 2018 - Certyfikacja zielonych budynków w liczbach". Następnie case study „Potencjał inwestycyjny zurbanizowanych stref biologicznie czynnych” przedstawiła Monika Drobyszewska z Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Podczas pierwszego panelu rozmawiano o tym, jakie pojawiają się nowe koncepcje urbanistyczne i trendy w transformacji miast. Podczas drugiego eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaka jest dziś rola architekta.

Podsumowaniem konferencji były case studies pokazujące różne drogi do zielonej rewitalizacji.

Konferencję prowadziła Ewa Kosmala z PLGBC/Sustainability Trainers & Experts, a moderatorem paneli był dr inż. arch. Lech Wojtas z Politechniki Śląskiej.