1 sierpnia Prezydent podpisał  Ustawę  z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa wprowadza dla inwestora standardy urbanistyczne, m.in.: inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, minimalna szerokość wewnętrznej drogi nie może być mniejsza niż 6 m, przystanki komunikacji miejskiej muszą być w odległości 1 km od budowanych mieszkań, a w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców bliżej - do 500 m. Wprowadzono też standardy odnośnie wysokości budynków.

W miastach do 100 tys. mieszkańców mogą one mieć maksymalnie 4 kondygnacje, a w większych 14 kondygnacji. Jeśli jednak w okolicy pół km są już budynki o wyższych kondygnacjach, to realizowany  może mieć tyle pięter, ile sąsiadująca zabudowa.

Ustawa pozwala wykorzystywać do celów budownictwa mieszkaniowego grunty rolne w administracyjnych granicach miast, grunty pokolejowe, powojskowe i poprzemysłowe

Niektóre zapisy ustawy budziły kontrowersje odnośnie zagospodarowania przestrzennego.