[G - George, site manager; D - driver; S - supplier]

G: Hello?

D: Hello, this is Peter Evans. I’m a driver from Harris Building Supply. I’m on my way to you with your order and I just can’t find Silver Street. It seems my car’s navigation lost GPS si- gnal. I am on Downing Street now and see the hospital on my right. How do I get to your construction site?

G: So you are very close. Go down Downing Street to the roundabout. Take the first exit. Then drive past the police station, under the railway bridge and through the tunnel.

D: OK, so, first exit, past the police station, under the bridge and through the tunnel.

G: Yes, that’s right. Keep driving and take the second street on the left. You won’t miss our site. There’s a big yellow sign next to the gate.

D: The second street on the left. Thank you.

G: You’re welcome.

D: Good morning. Finally arrived. Before we unload a truck, I have some paperwork. Could you please check if everything is correct and sign this delivery note?

G: Lumber, that’s right. Chipboard, 10 pieces. Plywood, 7 pieces. Square timber, that’s a mistake. We need 20 pieces, not 10.

D: Well. You need to call customer services about that. But may- be check the second truckload before.

G: OK. Let me see. It seems there are no plain bars. I’ll call them and get back to you.

S: Harris Building Supply. How may I help you?

G: Hi. I’m calling from Evans Construction Works about a problem with an order.

S: Do you have the order number?

G: Yes, of course. It’s 48694.

S: OK, I got it. What’s the problem? Have we sent the wrong materials? Are the goods broken?

G: No, but we ordered 20 pieces of square timber and you only delivered 10.

S: Oh, you’re right. We sent you the wrong quantity. We’ll deliver you 10 more as soon as possible.

G: And, plains bars haven’t arrived at all.

S: I see, I’ll sort out a delivery of missing items straight away. It should be with you tomorrow.

G: OK, what about sand and gravel? When can I expect delivery? We’re waiting for the materials we ordered and can’t start work.

S: Could you hold the line, please? I’ll put you through to the aggregate department.

S: Mr. Kowalski, it’s good to hear from you. The driver just called that they’re stuck in the mud just 100 metres down the track to your site.

G: OK. I’ll send someone to help pull the truck out.

S: Thank you. Please call again if you have any problems.

 

Słowniczek/Vocabulary

driver - kierowca

on my right/on my left - po mojej prawej/lewej stronie

roundabout - rondo

sign - znak

gate - brama

to unload a truck - wyładowywać ciężarówkę

paperwork (i.e. to get the paperwork) - dokumentacja, papierologia (np. załatwić papierkową robotę)

to sign sth (signature) - podpisywać coś (podpis)

delivery note - potwierdzenie dostawy

truckload - ładunek/zawartość samochodu

as soon as possible - najszybciej jak to możliwe

straight away - natychmiast, od razu

to be stuck - utknąć

mud - błoto

to pull sth out - wyciągnąć coś

 

Użyteczne zwroty/Usefulphrases

I’m on my way to... - Jestem w drodze do...

I can’t find. - Nie mogę znaleźć.

How do I get to... - Jak dotrę/dostanę się do...

Take the first exit (at the roundabout)./Turn right. - Proszę zjechać pierwszym zjazdem (na rondzie)./Proszę skręcić w prawo.

Drive past the... - Proszę przejechać obok...

Take the first/second street on the left. - Proszę skręcić w pierwszą/drugą ulicę w lewo.

That’s a mistake. - To pomyłka.

I’m calling about the problem with an order. - Dzwonię w sprawie problemu z zamówieniem.

Do you have the order number? - Czy ma Pan numer zamówienia?

You have sent the wrong materials. - Wysłaliście niewłaściwe materiały.

The goods are broken. - Towar jest uszkodzony.

We ordered... you delivered/sent... - Zamówiliśmy..., dostarczyliście/przesłaliście...

We sent the wrong quantity. - Wysłaliśmy niewłaściwą ilość.

...haven’t arrived. - ...nie dotarły.

It should be with you tomorrow. - Będzie u Pana jutro.

What about...? - A co z...?

When can I expect delivery? - Kiedy mogę spodziewać się dostawy?

We’re waiting for... - Czekamy na...

Could you hold the line, please? - Czy może Pan poczekać na linii?

I’ll put you through to... - Przełączę do...

 

Tłumaczenie

Problemy z dostawą

[G - Jerzy, kierownik budowy; D - kierowca; S - dostawca]

G: Halo?

D: Witam, z tej strony Peter Evans. Jestem kierowcą z Harris Building Supply. Jadę właśnie do was z zamówieniem i nie mogę znaleźć Silver Street. Wygląda na to, że moja nawigacja zgubiła sygnał GPS. Jestem teraz na Downing Street i widzę szpital po prawej stronie. Jak dotrę do miejsca budowy?

G: Jest Pan bardzo blisko. Proszę jechać Downing Street aż do ronda. Skręcić w pierwszy zjazd. Następnie proszę przejechać obok posterunku policji, pod mostem kolejowym i przez tunel.

D: OK, a więc pierwszy zjazd, obok posterunku policji, pod mostem i przez tunel.

G: Tak, zgadza się. Dalej jedzie Pan prosto i skręca w lewo w drugą ulicę. Na pewno nie przeoczy Pan naszej budowy. Obok bramy jest duży żółty znak.

D: Druga ulica w lewo. Dziękuję.

G: Nie ma za co.

D: Dzień dobry. Wreszcie dotarliśmy. Zanim wyładujemy ciężarówkę, mam kilka dokumentów. Proszę sprawdzić, czy wszystko się zgadza i podpisać potwierdzenie dostawy.

G: Tarcica, zgadza się. Płyta wiórowa, 10 sztuk. Sklejka, 7 sztuk. Kantówka to pomyłka. Potrzebujemy 20 sztuk, a nie 10.

D: Musi Pan zadzwonić do obsługi klienta w tej sprawie. Ale może wcześniej proszę sprawdzić zawartość drugiej ciężarówki.

G: OK. Zobaczmy. Wygląda na to, że nie ma prętów płaskich. Zadzwonię do nich i wrócę do Pana.

S: Harris Building Supply. W czym mogę pomóc?

G: Dzień dobry. Dzwonię z Evans Construction Works odnośnie problemu z zamówieniem.

S: Czy ma Pan numer zamówienia?

G: Tak, oczywiście. To 48694.

S: OK, znalazłem Pana zamówienie. Jaki jest problem? Wysłaliśmy niewłaściwe materiały? Towar jest uszkodzony?

G: Nie, ale zamówiliśmy 20 sztuk kantówki, a dostarczyliście 10.

S: Och, ma Pan rację. Wysłaliśmy niewłaściwą ilość. Dostarczymy te dodatkowe 10 najszybciej, jak to możliwe.

G: Pręty gładkie zupełnie nie dotarły.

S: Rozumiem, od razu zorganizuję dostawę brakujących przedmiotów. Jutro powinny być u was.

G: OK, a co z piaskiem i żwirem? Kiedy mogę spodziewać się dostawy? Czekamy na zamówione materiały i nie możemy rozpocząć pracy.

S: Czy może Pan poczekać na linii? Przełączę do działu kruszywa.

S: Panie Kowalski, dobrze, że Pan dzwoni. Kierowca właśnie kontaktował się ze mną, że utknęli w błocie, na drodze zaledwie 100 metrów od waszej budowy.

G: OK. Wyślę kogoś do pomocy w wyciągnięciu ciężarówki.

S: Dziękuję. Proszę dzwonić, jeśli będzie Pan miał jakiekolwiek problemy.

 

Magdalena Marcinkowska