W Warszawie 15 stycznia br. odbył się IV Konwent Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB).

Zgromadził on wielu przedstawicieli firm i uczelni zainteresowanych problematyką obowiązujących oraz przyszłych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków.

W imieniu zarządu SNB zebranych przywitał Rafał Borkowski - wiceprezes zarządu. Potem Kamil Goral z MIiR odczytał list od Artura Sobonia - sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Minister Soboń napisał, że od dwóch dekad bolączką polskiego budownictwa był brak innowacyjności, ale teraz jest na polskim rynku wiele nowatorskich rozwiązań, ciekawych i sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Zaznaczył, że zmieniają się jednocześnie przepisy, a istotny wpływ na te zmiany ma środowisko budowlane.

 

Fot. SNB

 

Referat na temat potrzeby zmian w zakresie wymagań technicznych dla budynków deweloperów wygłosił Marcin Walewski ze Związku Firm Deweloperskich. Omówił sytuację na rynku, wskazując na narastające problemy w zakresie braku pracowników (w szczególności specjalistów) w budownictwie i rosnących cen materiałów budowlanych. Z kolei Bogdan Walkowicz przedstawił zebranym zagadnienia dotyczące nowoczesnych dźwigów hydraulicznych.

Następnie obrady toczyły się w trzech równoległych panelach dyskusyjnych dotyczących automatyki budynkowej, redukcji zużycia wody przeznaczonej do spożycia oraz techniki kominowej i zabezpieczeń na dachach. Po swoich wystąpieniach eksperci odpowiadali na pytania.

Kończącą obrady sesję plenarną prowadził Krzysztof Cichowski. Dyskutowano sprawy: wyposażenia technicznego stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych, przepisów zawartych w warunkach technicznych w odniesieniu do standardów technicznych w zarządzaniu nieruchomościami, doposażenia budynków w dźwigi osobowe. Sesję plenarną zakończyła dyskusja ekspercka.

Konwentowi towarzyszyła ekspozycja firm z szeroko pojętej branży budowlanej.