13 lutego w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury w Poznaniu odbędzie się seminarium organizowane przez Partnerów Programu BUDUJ ZE STALI.

 

 

Zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez dotychczasowe działania BUDUJ ZE STALI, tematyka spotkania będzie ściśle związana z innowacjami w branży konstrukcji stalowych – stąd też prezentacje poświęcone m.in. projektowaniu konstrukcji stalowych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania BIM, nowym gatunkom stali, wykorzystaniu stali we współczesnej architekturze i przemysłowi 4.0. O wysoki poziom merytoryczny zadbają przedstawiciele wiodących firm branży budownictwa stalowego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Więcej informacji o seminarium wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie www.budujzestali.pl.

Stoisko BUDUJ ZE STALI: pawilon 6, stoisko nr 68.

 

 

Czytaj też: Porównanie zasad projektowania połączeń śrubowych konstrukcji stalowych wg Eurokodu 1993 i normy krajowej PN-90/B-03200