W opracowywaniu jest już kolejny etap dokumentacji dla S12 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku.

 

 

Podpisano dwie umowy na wykonanie koncepcji programowej od Piask do węzła Chełm Zachód (34,6 km) oraz od węzła Chełm Wschód do Dorohuska (23 km). Oznacza to, że opracowywana jest dokumentacja dla całego odcinka drogi ekspresowej S12 od Piask koło Lublina do granicy z Ukrainą w Dorohusku o długości 75 km.

Wykonawca obu umów, firma TPF, będzie miała 23 miesiące na realizację. Łączny koszt opracowania dokumentacji ustalającej ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji oraz przeprowadzonego rozpoznania podłoża gruntowego to blisko 9,7 mln zł. Projektanci przygotują analizy i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. Wyniki ich pracy posłużą również do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie „projektuj i buduj”.

Przebieg przyszłej drogi ekspresowej S12 od Piask do Dorohuska jest już ustalony decyzją środowiskową i nie ulegnie zmianie. Projektanci przygotują propozycje rozwiązań obsługi ruchu lokalnego, dojazdów do pól i posesji.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj też: Ekspresowa obwodnica Chełma coraz bliżej