Temat monografii jest wyjątkowo ważny, bowiem od 2021 r. wszystkie nowe budynki będą musiały odpowiadać wymaganiom tzw. budynku niemal zeroenergetycznego.

Autorzy przedstawiają wymagania prawne dotyczące efektywności energetycznej budynków, środki techniczne umożliwiające zmniejszanie zużycia energii oraz związane z tym niezbędne procedury techniczne i organizacyjne, przy czym krytyczniej oceniają niektóre przepisy oraz stosowane procedury. Podają także liczne przykłady konkretnych rozwiązań technicznych.

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz

Wyd. 1, str. 432, oprawa miękka, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2019