W Warszawie odbyła się narada szkoleniowa Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PIIB wraz z okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej i obsługi prawnej wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

 

W spotkaniu 20 marca uczestniczyło ok. 100 osób. Naradę poprowadziła Agnieszka Jońca – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator wraz z mec. Jolantą Szewczyk.

Celem narady było ujednolicenie podejmowanych czynności przez organ w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w sprawach z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

 

Czytaj też: Odpowiedzialność dyscyplinarna członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa