W Kolbuszowej Górnej uroczyście zainaugurowano budowę tzw. małej obwodnicy.

 

 

Obwodnica połączy drogę krajową nr 9 i Radom–Rzeszów z drogą wojewódzką nr 987 Kolbuszowa–Sędziszów Małopolski. Powstanie odcinek drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości blisko 1,16 km, o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś i szerokości jezdni wynoszącej 7,0 m wraz z poboczem o szerokości 1,25 m. Wybudowane zostaną także dwa ronda. Powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Obwodnica będzie oznakowana, oświetlona i wyposażona w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość inwestycji to prawie 8,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 6,2 mln zł.

 

Źródło: MIiR

 

Przeczytaj także: Utrzymanie dróg o nawierzchniach betonowych