Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych - konstrukcja, dobór i charakterystyki cieplne.

Książka poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z grzejnikami. Autor omawia m.in. problematykę komfortu cieplnego oraz jego wpływ na dobór systemu grzewczego i typu grzejnika, typy oraz rodzaje grzejników, rozwiązania konstrukcyjne stosowane w systemach grzewczych, obliczenia służące właściwemu doborowi grzejnika, wymogi prawne i normowe.

 

Damian Muniak

Wyd. 2 (rozszerzone i poprawione), str. 298, oprawa miękka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

 

Czytaj też: Ciepłomierze i podzielniki