Południowy Koncern Energetyczny i Zakłady Azotowe Kędzierzyn wybudują nowoczesną elektrownię opartą na zgazowaniu węgla.
Ze strony Południowego Koncernu Energetycznego (PKE) w projekcie weźmie udział Elektrownia Blachownia. Nowa elektrownia, która powstałaby w  Kędzierzynie-Koźlu,  ma być zeroemisyjna: dwutlenek węgla byłby wychwytywany i lokowany, np. pod ziemią. Projekt zakłada poligenerację, produktem wytwarzanym z węgla kamiennego byłby prąd (158 megawatów), ciepło (174 megawaty) i gaz syntezowy dla zakładów w Kędzierzynie.

źródło: Gazeta Prawna