Hałas instalacji można zmniejszyć przede wszystkim przez właściwie zaprojektowany system klimatyzacyjny.

Prawidłowo wykonany projekt: odpowiednie prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych, odpowiednio dobrany system do charakterystyki budynku i priorytetów użytkownika, właściwy wybór urządzeń i poszczególnych komponentów systemu klimatyzacyjnego, analiza akustyczna systemu i materiałów tłumiących dźwięk itp. to podstawowe elementy walki z nadmiernym hałasem.

Jeżeli system zostanie zaprojektowany niewłaściwie, redukcji emisji hałasu należy doszukiwać się przez zastosowanie dodatkowych biernych i aktywnych elementów tłumiących hałas w postaci tłumików dźwięku, amortyzatorów, połączeń elastycznych, zmianę przekrojów kanałów wentylacyjnych, zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych oraz innych zabiegów mających na celu zmniejszenie hałaśliwości.

 

mgr inż. Bartłomiej Adamski