… to kierunki w których zamierza rozwinąć skrzydła Trakcja Polska.
Pomysł na poszerzanie horyzontów, ta jedna z największych firm z branży kolejowej specjalizująca się w remontach infrastruktury, ściąga od swojego głównego akcjonariusza firmy COMSA. Hiszpanie też kiedyś zaczynali od remontów kolejowych, następnie poszerzyli działalność o deweloperkę, a obecnie zarabiają na elektrowniach wiatrowych. Ten plan biznesowy chcą powtórzyć w Polsce, przechodzącej podobny proces modernizacji jak ich rodzinny kraj. Mają jednak założenie, że wszystko przebiegnie sprawniej i szybciej, co nie pozwoli im zmarnować pojawiających się okazji.
Tak więc w perspektywie m.in. budowa dróg, infrastruktura i wejście na rynek energii odnawialnej. Trakcja chce, żeby w Polsce jak największa część energii pochodziła z jej elektrowni wiatrowych, dla których już szuka lokalizacji, brane pod uwagę są Pogórze i Suwalszczyźna. Know-how zapewnią Hiszpanie, a finansowanie inwestycji — giełda. 21 listopada firma zwołuje walne i wtedy najprawdopodobniej zapadnie decyzja o upublicznieniu. W I kw. 2008 r. planowane jest wejście na GPW. Nie wiadomo jednak, jak dużej emisji można się spodziewać, ani jaki pakiet akcji trafi do inwestorów. To wyjaśni się na walnym.

Źródło:www.CIRE.pl