Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, niezwykle pomocne i sprawdzone przy remontach budynków. Tam, gdzie dawniej stosowano ciężkie gliniane polepy, gruz, piasek czy żwir, obecnie często wykorzystuje się keramzyt. Stanowi on wielozadaniowy, skuteczny zamiennik wszelkich wypełnień i izolacji przy remontach drenaży, podłóg na gruncie, stropów ceglanych i drewnianych, sklepień oraz stropodachów płaskich.

Część 3: remont stropu

Remont starego domu, to ciekawa, historyczna wędrówka po technologiach i materiałach z minionych lat. Odsłaniając kolejne warstwy stropu natrafiamy na różne rozwiązania wynikające z ówczesnych realiów budowlanych. Podczas remontu musimy je uwzględnić, znajdując zarazem sposób na poprawę izolacyjności termicznej i akustycznej stropu, a także – na jego odciążenie oraz wyrównanie. Oczywiście, liczą się również łatwość, szybkość i rozsądne koszty przeprowadzanych prac. Dlatego coraz częściej szukamy materiałów wielozadaniowych. Takim jest Leca® KERAMZYT.

 

 

Strop nad piwnicą

W starym budownictwie większość stropów nad piwnicami była wykonywana jako stalowo-ceramiczne (np. Kleina, odcinkowe). Przestrzenie między belkami na wymurowanej ceglanej płycie zasypywano ciężkim gruzem lub żużlem. Obecnie, remontując taki strop, można usunąć starą zasypkę i w jej miejsce wprowadzić wypełnienie z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego. Kruszywo to jest najczęściej czterokrotnie lżejsze niż stare wypełnienie i ma wielokrotnie lepsze parametry, jeśli chodzi o izolacyjność termiczną. Odciążenie konstrukcji stropu pozwala na dalszą bezpieczną eksploatację, lub nawet na zwiększenie obciążenia wynikającego np. ze zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń (dawniej mieszkanie - teraz sklep i magazyn).

 

 

Rys. 1 Strop KLEINA

 

Stropy między piętrami

Przed II wojną stropy międzypiętrowe wykonywano głównie jako drewniane. Ich wypełnienie stanowiła ciężka polepa (mieszanina gliny, sieczki i wapna). Wieloletnie użytkowanie tych stropów powodowało ugięcie drewnianych belek, a w konsekwencji - całych płaszczyzn stropów. Poziomowanie takiego stropu, to skomplikowana robota ciesielska pochłaniająca wiele czasu i kosztownych bali drewnianych.

Leca® KERAMZYT izolacyjny wysypany wewnątrz stropu zmniejsza obciążenie konstrukcji. Jako materiał niepalny, poprawia ognioodporność stropu. Na dolnej, grubo- lub średnioziarnistej warstwie keramzytu można wykonać szpryc cementowy lub ułożyć geowłókninę. Do wypoziomowania płaszczyzny ugiętego stropu, przy jednoczesnej poprawie jego izolacyjności akustycznej, stosuje się Leca® KERAMZYT podsypkowy.

 

 

Bezpośrednio na tym kruszywie układa się płyty podłogowe suchego jastrychu (np. Rigidur). Na takich płytach można układać panele, płytki ceramiczne i każdy inny rodzaj wykładzin. Aby dodatkowo poprawić ognioodporność i izolacyjność akustyczną, można od spodu zamocować wełnę mineralną i sufit z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. Podczas remontu stropu drewnianego należy pamiętać, że swoją długoletnią wytrzymałość zawdzięcza paroprzepuszczalności. Dlatego należy unikać stosowania w nim szczelnych folii. Można wprowadzić folię paroizolacyjną jedynie nad sufitowymi płytami g-k, szczególnie w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach.

 

 

Od lat pięćdziesiątych popularne stały się stropy gęstożebrowe (np. Akerman, Fert, DZ). Elementem nośnym były żebra z prętów lub belek żelbetowych wypełniane betonem. Szerokość żeber powiększano, wykonując warstwę nadbetonu na pustakach. Remontując taki strop często natrafiamy na nierówną powierzchnię nadbetonu, a odchylenia sięgają nawet kilku centymetrów. Wyrównanie płaszczyzny takiego stropu jest bardzo łatwe. Wystarczy w miejscach zagłębień ułożyć warstwę drobnego Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S (o granulacji 0-4 mm). Kruszywo o ciężarze nasypowym 510 kg/m3 jest czterokrotnie lżejsze niż używane zazwyczaj do poziomowania stropów wylewki cementowe. Often there is an opinion that only women have female sex hormones, and only men have male hormones. This is not true. All these types of hormones are found in the body of any person, only women and men have different proportions. What happens when menopause occurs? It lowers the level of Hammer of thor. And what hammer-thor.com/ happens to androgens in the female body and what is the normal level of testosterone in menopause? Let's figure it out. Hammer of thor performs important functions in the metabolism of a woman's body.

 

 

Lata siedemdziesiąte to początek produkcji płyt WPS, które zastąpiły czasochłonne wykonywanie płyt ceglanych pomiędzy stalowymi dwuteownikami. Przy remoncie takich stropów, podobnie jak w stropach Kleina, jako lekkie wypełnienie na dolnej płycie WPS również można ułożyć warstwę Leca® KERAMZYTU izolacyjnego.

 

Rys. 2 Strop WPS z podłogą na płytach suchego jastrychu

 

Rodzaj kruszywa uzależniony jest od grubości wypełnienia.

Dobór kruszywa przedstawiono w tabeli.

Leca® KERAMZYT

uziarnienie

ciężar nasypowy

± 15%

zalecana grubość warstwy

mm

kg/m3

cm

podsypkowy *

1-5

500

1-10

izolacyjny S

0-4

510

0-6

izolacyjny M

4-10

310

3-9

izolacyjny L

10-20

290

> 8

* kruszywo zalecane pod płyty suchego jastrychu

 

Leca® KERAMZYT zastosowany przy remoncie stropu z wierzchnią warstwą z płyt suchego jastrychu (jak w stropie drewnianym) pozwala na uniknięcie mokrych prac. Z uwagi na brak przerw technologicznych na wysychanie podłoży betonowych, rozwiązania takie skracają czas realizacji remontu. Ponadto zmniejsza się obciążenie na konstrukcję budynku, poprawia izolacyjność termiczna i akustyczna przegrody. A porowata i ścierna powierzchnia kulek odstrasza myszy, szczury i owady które często gniazdują w innych wypełnieniach.

*******

Więcej informacji technicznych, w tym gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla remontowanych i nowoprojektowanych obiektów znajduje się na www.netweber.pl w zakładce Leca® KERAMZYT.

 

kierownik produktu mgr inż. Andrzej Dobrowolski

napisz do autora

 

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. marka Weber Leca®

Zakład Produkcyjny, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew

tel.: 58 772 24 10-11, infolinia 801 620 000

e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com, www.netweber.pl