Aktywny wyciek wody ze ściany fundamentowej lub dachu odwróconego można zazwyczaj uszczelnić na wiele sposobów.

Jeśli zewnętrzna warstwa izolacyjna nie jest trudno dostępna oraz reszta izolacji jest w dobrym stanie, to miejsce przecieku można odsłonić i doszczelnić poprzednio używanym materiałem izolacyjnym. Często jednak, z powodu trudności dostępu od zewnątrz, zleca się wykonanie uszczelnienia (takimi materiałami jak: żywice poliuretanowe lub akrylowe oraz masy bentonitowe) firmie stosującej iniekcję ciśnieniową i specjalistyczny sprzęt.

Wycieki z kawern, gniazd żwirowych i rys niezmieniających rozwarcia można też uszczelnić we własnym zakresie cementem szybkowiążącym np. Hydrostop-Fix, gdzie efekt uszczelnienia tryskającej wody uzyskuje się natychmiastowo, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu i przy niewielkich nakładach. Uszczelnienie dylatacji materiałami elastycznymi mogą wykonać zazwyczaj tylko specjaliści od hydroizolacji.

Przyczyny oraz okoliczności występowania przecieków są różnorodne, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Warto wezwać doradcę technicznego, który bezpłatnie przeanalizuje projekt budowli, warunki wodno-gruntowe i stan bieżący, a następnie zaproponuje optymalny sposób uszczelnienia.

 

dr inż. Paweł Grzegorzewicz

Hydrostop – Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych