Rozpoczął się remont drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do ronda w Zegrzu.

Remont przewiduje w zakresie nawierzchni: frezowanie, remont cząstkowy, wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej na skrzyżowaniu z ulicą Kupiecką (przy Kauflandzie), ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonane zostaną również prace związane z uzupełnianiem poboczy, renowacją i odtworzeniem rowów, robotami brukarskimi (krawężniki, chodniki), regulacją infrastruktury podziemnej jak i oznakowaniem poziomym.

W celu uniknięcia dużych utrudnień ustalono prowadzenie robót ½ szerokości jezdni przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego kierowanego przez osoby uprawnione z dodatkowymi stanowiskami na wlotach podporządkowanych. Istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach zostanie wyłączona przy zapewnieniu ręcznego kierowania ruchem, co zapewni swobodny przepływ samochodów w newralgicznych punktach. Komunikacja wlotów podporządkowanych pozostanie zachowana poprzez zorganizowanie prac jako roboty prowadzone do i od połowy skrzyżowania.

Roboty nawierzchniowe prowadzone będą nocą w godzinach 23.00 do godz. 5.00 a po ich zakończeniu przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy - planowane rozpoczęcie tych prac z 16 na 17 września br. Pozostałe prace drogowe takie jak brukarskie czy ziemne (rowy, pobocza) będą wykonywane w ciągu dnia poza jezdnią, co nie będzie powodowało znacznych utrudnień w ruchu. Planowane zakończenie prac do połowy listopada br.

 

Źródło: GDDKiA