24 września odbyło się w Sejmie RP wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, II transza dotycząca zawodów budowlanych, finansowych i transportowych (projekt z 17 lipca 2013 r. – druk nr 1576).

Uczestniczyli w nim przedstawiciele PIIB na czele z A.R. Dobruckim, prezesem KR PIIB, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili opinię środowiska zawodowego odnośnie zaproponowanych zmian. Stanowisko PIIB w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej oraz propozycji zmian zgłoszonych przez Izbę Architektów RP zostało złożone do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

 

Treść stanowiska PIIB.