Wykonawcy dróg do mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu Wzorcowych Warunków Kontraktowych dla zadań realizowanych w formule „Projektuj i buduj".

Konsultacje w tej sprawie prowadzi Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawione do konsultacji dokumenty uwzględniają już uwagi przedstawicieli wielu firm budowlanych oraz stowarzyszeń branżowych.

 

GDDKiA oczekuje na uwagi do przedłożonego materiału na swojej stronie internetowej www.gddkia.gov.pl  do 15 października br.