Polska Izba Inżynierów Budownictwa zgłosiła nowe uwagi do kolejnego projektu ustawy (z dnia 17 lipca 2013 r.) o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz przepisów wykonawczych, a także odniosła się do stanowiska Izby Architektów RP.

Uwagi PIIB do ustawy deregulacyjnej

Zawód architekta i inżyniera budownictwa