Wodoszczelność zamawianego betonu bada się laboratoryjnie na kostkach 15 x 15 x 15 cm. Wodoszczelność budowli zależy natomiast od wielu różnych czynników, takich jak: skurcz twardnienia mieszanki betonowej, ilość zbrojenia płyty żelbetowej, rozpiętość płyty, średnia gęstość strukturalnych defektów, struktura kapilar w betonie, ekspozycja na cykle temperaturowe dobowe i roczne, zjawiska osiadania i zarysowań w budowli, sposób i jakość uszczelnień styków elementów budowli, w tym dylatacji i styków roboczych. Tak więc laboratoryjna wodoszczelność kostki betonu jest czymś zupełnie innym niż wodoszczelność rzeczywistej budowli. Z praktyki wiadomo, że projekty budowlane często zawierają luki lub niekonsekwencje w zakresie hydroizolacji. W takiej sytuacji najkorzystniej jest zwrócić się z prośbą do doradcy technicznego o bezpłatne zweryfikowanie istniejącego projektu lub o bezpłatne przygotowanie projektu wykonawczego hydroizolacji budowli.  

 

dr inż. Paweł Grzegorzewicz

Hydrostop -Zakład Wytwarzania

Materiałów Izolacyjncych