Nie tylko deweloperzy cieszą się z ożywienia w branży. Nowe centra logistyczne, rozbudowa parków przemysłowych i specjalnych stref ekonomicznych pokazują, że wciąż utrzymują się tendencje wzrostowe w budownictwie obiektów magazynowych i przemysłowych.

Jesienią br. zostaną otwarte gigantyczne centra logistyczne Amazon we Wrocławiu i Poznaniu, agencje rozwoju donoszą o rozbudowach wałbrzyskiej i słupskiej SSE. To tylko niektóre z ostatnich większych i mniejszych inwestycji logistycznych oraz przemysłowych, na których zyskują specjalistyczne gałęzie budownictwa.

 

Statystyki i optymistyczne prognozy

Raport GUS podsumowujący sytuację społeczno-gospodarczą kraju w I półroczu 2014 r. wykazał wzrost o 24,7% w budowie obiektów inżynierii wodnej i lądowej, a także wzrost w robotach budowlanych specjalistycznych. W strukturze budowlano-montażowej budynków niemieszkalnych tendencje wzrostowe zanotowano tylko w budowach obiektów magazynowych i przemysłowych (wzrost o 0,4%).

Już w 2013 r. analitycy firmy PMR donosili, że pierwszy raz wartość rynku przemysłowego przerosła wartość rynku budownictwa drogowego. Prognozują także wzrost wartości rynku do 23 mld zł do końca tego roku i dobre perspektywy rozwoju na najbliższe 5 lat. Wzrośnie liczba inwestycji w branży energetycznej, przemyśle gazowym i petrochemicznym. Dobre wyniki notuje także produkcja w kubaturowym segmencie rynku magazynów i zbiorników przemysłowych. W ubiegłym roku oddano do użytkowania 945 budynków przemysłowych i 2305 budynków magazynowych, zbiorników i silosów.

 

 

Nowe centra logistyczne i duży popyt na magazyny

Niewątpliwie magazyny światowego potentata e-handlu to największa dotychczasowa inwestycja, jednak od początku roku rozpoczęto budowę mniejszych powierzchni magazynowych. Odbiorcami są nie tylko firmy z branży e-commerce, ale także dystrybutorzy logistyczni i firmy produkcyjne posiadające własne zaplecze logistyczne. Według raportu firmy JLL podsumowującego rynek nieruchomości magazynowych po I półroczu 2014 r., wzrosła aktywność inwestorów w tym sektorze budownictwa. Ponad 800 m² jest w budowie. To najlepszy wynik od początku kryzysu w branży w 2008 r. Wzrosło zainteresowanie wynajmem i budową obiektów logistycznych w okolicach Wrocławia i Poznania, ponadto stały, wysoki popyt utrzymuje się w województwie śląskim.

Na Górnym Śląsku jest to związane z dużym zagęszczeniem firm przemysłowych i produkcyjnych skupionych w strefach ekonomicznych i parkach przemysłowych. Na początku roku w Śląskim Centrum Logistycznym w Gliwicach uruchomiliśmy centrum magazynowo-dystrybucyjne. Dzięki temu usprawniliśmy transport kruszyw i bezpośredni kontakt z kontrahentami – mówi Andrzej Rams, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Sandmix.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspiera budowę, modernizację i rozwój centrów modernistycznych w ramach działania „Rozwój transportu intermodalnego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W perspektywie finansowej 2014–2020 rząd chce zwiększać liczbę terminali, dofinansować systemy satelitarne i optymalizować procesy transportowe, które skrócą czas dostawy i zwiększą bezpieczeństwo przewożonych materiałów.