Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego w sprawie instalacji wewnętrznych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443).

Informacja na temat odpowiedzi GINB w sprawie instalacji wewnętrznych.

 

Źródło: PIIB