Diamentowym Inżynierem 2016 został dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Zarządu Spółki Tarnowskie Wodociągi.

27 lutego w Warszawie w Domu Technika odbyła się finałowa uroczystość „XXIII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2016”. Od 23 lat, co roku najstarsze polskie czasopismo techniczne organizuje „Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”, adresowany do inżynierów, którzy swoją działalnością przyczyniają się do poprawy infrastruktury i budownictwa w Polsce.

Dyplomy i statuetki Złotego Inżyniera 2016 laureatom 23. edycji wręczał wiceminister Tomasz Żuchowski i Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego”. W gronie nominowanych byli zarówno młodzi (do 35 lat), rozpoczynający karierę inżynierowie, jak i naukowcy o dużym dorobku, doświadczeni menedżerowie, twórcy techniki z dużych, małych i średnich firm krajowych oraz zagranicznych, a także cenieni na świecie inżynierowie.

 

Źródło: MIiB