Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

33 mln zł dotacji na kompostownię w Gdańsku

21.09.2018

W ramach unijnego Funduszu Spójności miasto Gdańsk otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na budowę kompostowni do gromadzenia odpadów zielonych. Dofinansowanie stanowi ponad połowę kosztu tej proekologicznej inwestycji.

Beneficjentem dotacji przekazanej przez NFOŚiGW został gdański Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Będzie on realizował projekt pn. Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 59 359 800 zł, z czego dotacja przekazana przez NFOŚiGW to 32 816 800 zł. Zasadniczym celem projektu jest budowa kompostowni komorowej dla frakcji tzw. mokrej o przepustowości 40 tys. ton/rok. Walorem planowanej instalacji technologicznej będzie jej pełna hermetyzacja oraz wdrożenie systemu oczyszczania powietrza wraz z biofiltrem.

Kompostowanie jest ważnym i pożytecznym procesem – zarówno w skali makro (jak w przypadku inwestycji na terenie Gdańska), jak i skali mikro (np. na małej działce ogrodniczej). W obu przypadkach uzyskuje się cenny naturalny produkt, jakim jest kompost – doskonały nawóz organiczny. Kompostownia tak dużego miasta to złożona instalacja, która na szeroką skalę pozwala prowadzić zbiór i przetwarzanie masy całorocznych bioodpadów. Mogą to być gałęzie drzew, liście, fragmenty krzewów, trawa i chwasty, ale także odpady organiczne z punktów gastronomicznych oraz przetwórstwa spożywczego, pozyskiwane od podmiotów prywatnych i instytucji publicznych.

Gromadzona biomasa zostaje poddana procesowi fermentacji i kontrolowanego rozkładu. Nie musi on przebiegać na wolnym powietrzu, lecz w zamkniętych halach, zwanych także bioreaktorami, co – obok wielu różnych korzyści – pozwala także uniknąć odorów, czyli przykrych zapachów wynikających z procesu utylizacji bioodpadów. W innym przypadku kompostowanie na masową skalę mogłoby być bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Kompostownia w Gdańsku będzie w taki nowoczesny, nieuciążliwy sposób produkować nawóz, który stanie się cennym składnikiem ożywiającym i wzbogacającym glebę. Będzie to miało istotny wpływ na rozwój oraz kondycję roślin uprawianych w ogrodnictwie i rolnictwie.

Uruchomienie gdańskiej inwestycji wpisze się w uregulowania prawne Ministerstwa Środowiska z 29 grudnia 2016 r., które wprowadziło zasadę zbierania odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji. Oddzielnie (obok papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) składuje się odpady ulegające biodegradacji. Jedną z nich jest wspomniana wyżej frakcja mokra, która obejmuje odpady biologiczne, w tym zielone.

Wcześniej wprowadzono generalną hierarchię sposobów postępowania przedstawioną w dyrektywie ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów, która podkreśla priorytet zapobiegania powstawania odpadów, ich przygotowania do użycia ponownie oraz recyklingu. Z kolei dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa) nakłada obowiązek zmniejszania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji skierowanych do składowania.

Sfinansowanie budowy nowoczesnej kompostowni w Gdańsku zapewni efektywny recykling i wpłynie na wyraźną poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście.

Działania przewidziane w ramach gdańskiego projektu zostaną zakończone pod koniec 2019 r. Efekt ekologiczny zostanie uzyskany do stycznia 2021 r. Jego miarą będzie osiągnięcie zamierzonej przepustowości w kompostowni.

Dofinansowanie projektu umożliwia działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube