Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Oczyszczalnia ścieków w Mosinie zostanie rozbudowana

08.01.2014

21 miesięcy potrwa kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie. Kontrakt o wartości niemal 29 mln zł netto zrealizuje firma Skanska. Inwestorem jest poznańska spółka Aquanet. Po zakończeniu inwestycji przepustowość mosińskiej oczyszczalni wzrośnie o 100%.

Oczyszczalnia ścieków w podpoznańskiej Mosinie przyjmuje ścieki komunalne z terenu Mosiny, Puszczykowa i szeregu miejscowości położonych na terenie gminy Mosina. Obecny jej stan wymaga znacznej poprawy. Obiekty są przeciążone, część urządzeń jest zużyta, a niektóre węzły wykazują znaczące problemy. W celu poprawy poziomu niewłaściwie funkcjonujących urządzeń, jak również dostosowania oczyszczalni do prognozowanego większego obciążenia konieczna stała się modernizacja i rozbudowa obiektu.

Rozpoczynająca się inwestycja to duże przedsięwzięcie w skali mosińskiej oczyszczalni. Planowana jest budowa niemal całkowicie nowej części mechanicznej, biologicznej i osadowej. Wszystkie istniejące obiekty, które będą nadal wykorzystywane, zostaną poddane modernizacji. Zmodernizowany zostanie również cały układ komunikacyjny dróg wewnętrznych, placów i chodników. W zakresie części mechanicznej oczyszczalni zostaną wykonane nowe obiekty: budynek krat, piaskowniki wirowe, komora rozdziału oraz budynek stacji ścieków dowożonych. Gruntowny remont przejdą: zbiornik ścieków dowożonych i pompownia ścieków własnych. W części biologicznej oczyszczalni zostaną zlikwidowane istniejące dwa bioreaktory, a ich rolę przejmą trzy nowe, równolegle pracujące, o łącznej kubaturze niemal 17,5 tys. m³. Powstaną również trzy nowe, głębsze radialne osadniki wtórne, które zastąpią dwa istniejące. Będą one zasilane w ścieki z osadem czynnym ze zmodernizowanej komory rozdziału ścieków lub opcjonalnie bezpośrednio z bioreaktorów. Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych odpływać będą poprzez pompownię wody technologicznej do istniejącego kolektora zrzutowego ścieków. Natomiast części pływające z osadników wtórnych będą spływały do niewielkiej, projektowanej pompowni części pływających. Recyrkulacja osadu z osadników wtórnych do bioreaktorów odbywać się będzie poprzez projektowaną pompownię recyrkulacyjną i osadu nadmiernego. Osad nadmierny z tej pompowni kierowany będzie na część osadową oczyszczalni.

W zakresie części osadowej zostaną zbudowane nowe zagęszczacze grawitacyjne i budynek odwadniania osadu. Istniejąca otwarta komora fermentacyjna będzie zaadaptowana na zbiornik awaryjny osadu. Ponadto, w ramach zadania powstanie portiernia i budynek garażowy, a budynki: socjalno-techniczny i energetyczny zostaną zmodernizowane. Poza robotami budowlanymi, inwestycja obejmuje również m.in. wyposażenie obiektów w urządzenia technologiczne, wszelkie wymagane do uruchomienia obiektu instalacje oraz infrastrukturę towarzyszącą.

 

Po zakończeniu modernizacji, oczyszczalnia ścieków w Mosinie zwiększy swoją faktyczną przepustowość o ok. 100%. Dwukrotnie większa przepustowość będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowocześniejszych urządzeń oraz zaawansowanego układu aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki.

Aby procesy biologicznego oczyszczania ścieków mogły być mniej energochłonne, nowe, większe bioreaktory będą wyposażone w technologię symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji (biologicznemetody usuwania związków biogennych ześcieków). Sterowanie takim procesem będziewymagało zastosowania zaawansowanego systemu

automatyki.

Duży nacisk w zaprojektowanych rozwiązaniach tej inwestycji został położony na ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni. Szeregobiektów potencjalnie uciążliwych zostaniezhermetyzowanych i podłączonych do systemówdezodoryzacji powietrza. Sercem każdego systemubędzie jeden z biofiltrów wchodzący w skład grupyobiektów zaplecza oczyszczalni.

 

Prace rozpoczną się w styczniu 2014 r. Realizacja będzie prowadzona w trzech etapach. Zakończenie pierwszego odcinka planowane jest na wrzesień 2014 r., drugiego na maj 2015 r., a trzeciego na wrzesień 2015 r. W każdym z tych etapów będą realizowane obiekty inżynierskie, kubaturowe, związane zagospodarowaniem terenu, sieci międzyobiektowe, a także wyposażenie obiektów w urządzenia technologiczne i instalacje niezbędne do ich uruchomienia. Realizacja potrwa 21 miesięcy. Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a potem rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia ścieków będzie w stałej eksploatacji.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube