Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Job offers

05.11.2018

Posłuchaj: Pobierz:

Reliable Construction is a well-established Manchester-based generał building contractor, with over 20 years’ experience in new build and refurbishment projects across residential and commercial sectors carried out throughout the UK. We are cur- rently seeking an experienced site manager and construction workers to work on our new projects in the North West area.

SITE MANAGER

Main duties:

 • Be responsible for the day-to-day running and organisation of the site.
 • Ensure all work is carried out within the budget and in accordance with timescales, specifications as well as construction knowledge and trade practices.
 • Manage the site staff (onsite labour and sub-contractors).
 • Maintain all H&S standards on site.
 • Ensure accurate record keeping (work progress reports, site attendance, health and safety records, bills of quantities, re-measurement of quantities, cost estimates, etc.).
 • Organise the delivery of materials and equipment to site.
 • Work closely with the investor, project manager and architects.

Key requirements:

 • Strong technical education background.
 • Unlimited civil-engineering and construction license.
 • Minimum 5 years’ experience as a site manager.
 • At least intermediate level of English.
 • Driving license.
 • Good computer skills (proficiency in AutoCAD and cost esti- mation software will be an advantage).

We provide:

 • Full-time job and professional development in an international construction environment.
 • A competitive salary along with bonus scheme and excellent benefits package including relocation allowance, private med- ical insurance, corporate life insurance, company vehicle.

 

CONSTRUCTION WORKERS

We are also looking for skilled labourers of the following trades: formwork carpenters, steel fixers, concreters, masons, roofers and electricians (either on an employed or sub-contractor basis). Applicants must be licensed with a minimum of 3 years’ experience within their trade. Fluent English is a must.

We are also taking applications from unskilled labourers, for whom we provide on-the-job trainings for general works at a construction site.

Please send your current CV and cover letter to careers@reliableconstruction.co.uk.*

 

*The offer is designed for educational purposes only.

 

Słowniczek/Vocabulary

well-established - o ugruntowanej pozycji na rynku

site manager - kierownik budowy

site staff/team - zespół pracowników na budowie

sub-contractor - podwykonawca

H&S (health and safety) standards - przepisy BHP

work progress report - protokół zaawansowania prac

site attendance - lista obecności

bill of quantities - przedmiar

re-measurement of quantities - obmiar

cost estimate - kosztorys

project/contracts manager - kierownik projektu/kontraktu driving license - prawo jazdy

cost estimation software - program do kosztorysowania

full-time job - praca na pełen etat

salary - wynagrodzenie

bonus scheme - system premiowy

benefits package - pakiet świadczeń dodatkowych

relocation allowance - pakiet relokacyjny

private medical insurance - prywatna opieka medyczna

corporate life insurance - grupowe ubezpieczenie na życie

construction workers/labourers - pracownicy budowlani

skilled labourers (AmE laborers) - pracownicy wykwalifikowani (semi-skilled - przyuczeni, unskilled - niewykwalifikowani)

trade - zawód

 

Użyteczne zwroty/Usefulphrases

We have over 20 years’ experience in... - Mamy ponad 20 lat doświadczenia w...

We are currently seeking/looking for... - Obecnie poszukujemy...

unlimited civil-engineering and construction license - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

...will be an advantage. - ...będzie dodatkowym atutem.

...is a must. - ...jest warunkiem koniecznym.

either on an employed or sub-contractor/self-employed basis - do zatrudnienia lub na kontrakt podwykonawczy/własną działalność

Please send your current CV/resume and cover letter. - Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.

 

Tłumaczenie

Oferty pracy

Reliable Construction jest generalnym wykonawcą inwestycji budowlanych z siedzibą w Manchesterze o ugruntowanej pozycji na rynku, z ponad 20-letnim doświadczeniem w realizacji nowych projektów i renowacji w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym na terenie Wielkiej Brytanii. Obecnie poszukujemy doświadczonego kierownika budowy oraz pracowników budowlanych do pracy przy naszych nowych projektach w regionie północno-zachodnim.

KIEROWNIK BUDOWY

Główne obowiązki:

 • Bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi i organizacją placu budowy.
 • Realizacja prac zgodnie z założonym budżetem, harmonogramem, dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną.
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu (siły własne i podwykonawcy).
 • Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP na budowie.
 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji (protokoły zaawansowania prac, listy obecności, rejestry dotyczące BHP przedmiary, obmiary, kosztorysy, itp.).
 • Organizacja dostaw materiałów i urządzeń na budowę.
 • Ścisła współpraca z inwestorem, kierownikiem kontraktu oraz projektantami.

Kluczowe wymagania:

 • Solidne wykształcenie techniczne.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
 • Prawo jazdy.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (biegłość w obsłudze AutoCAD i programów do kosztorysowania będzie dodatkowym atutem).

Zapewniamy:

 • Pracę na pełny etat i możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku budowlanym.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym i pakietem świadczeń dodatkowych, w tym pakiet relokacyjny, prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, samochód służbowy.

PRACOWNICY BUDOWLANI

Poszukujemy również wykwalifikowanych pracowników z następujących zawodów: cieśli szalunkowych, zbrojarzy, betoniarzy, murarzy, dekarzy oraz elektryków (do zatrudnienia lub na kontrakt podwykonawczy). Kandydaci muszą posiadać kwalifikacje i minimum 3-letnie doświadczenie w swoim zawodzie. Komunikatywny angielski jest wymagany. Przyjmujemy również aplikacje od niewykwalifikowanych pracowników, którym zapewniamy przyuczenie w zakresie prac ogólnobudowlanych.

Prosimy o przesłanie aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym na adres careers@reliableconstruction.co.uk.*

 

* Oferta jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych.

 

Magdalena Marcinkowska

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube