NOWOŚĆ! e-wydanie VADEMECUM Budownictwo Kolejowe

          Przeczytaj artykuły w kompendium wiedzy:
           ♦ Przegląd konstrukcji nawierzchni kolejowych na obiektach mostowych, mgr inż. Monika Płudowska,
           dr inż. Wojciech Oleksiewicz
           ♦ Wzmacnianie podtorza, mgr inż. Beata Gajewska, dr inż. Cezary Kraszewski
           ♦ Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym, prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński,
           dr inż. Tomasz Perzyński
           ♦ Diagnostyka nawierzchni kolejowej, dr inż. Wojciech Oleksiewicz

 

e-wydania VADEMECUM 2016

          Przeczytaj artykuły w kompendium wiedzy:
           ♦ Odwodnienie dróg i ulic – zagadnienia techniczne, dr inż. Stanisław Majer
           ♦ Metody i sposoby ochrony przed hałasem drogowym, dr inż. Janusz Bohatkiewicz
           ♦ Metody ustalania nośności podłoża drogowego – wymagania i badania, dr inż. Cezary Kraszewski,
           mgr inż. Beata Gajewska
           ♦ Kładki dla pieszych – kształtowanie i projektowanie, dr inż. Marek Pańtak

 

          Przeczytaj artykuły w kompendium wiedzy:
           ♦ Wentylacja pożarowa i systemy oddymiania, dr inż. Dorota Brzezińska
           ♦ Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej konstrukcji budynków, dr inż. Paweł Sulik
           ♦ Dobór elementów w systemach sygnalizacji pożarowej, st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
           ♦ Analiza instalacji przeciwpożarowych wodnych i gazowych, st. kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa,
           mgr inż. Marta Gołaszewska


 

           Przeczytaj artykuły w kompendium wiedzy:
            ♦ Diagnostyka cieplna budynków wielkopłytowych, dr inż. Paweł Krause
            ♦ Docieplanie budynków na bazie istniejących systemów ociepleń, dr inż. Krzysztof Pawłowski
            ♦ Docieplenia od wewnątrz – metodyka projektowania i rozwiązania materiałowe, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń
            ♦ Okna a oszczędność energii w budynkach, mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska,
            dr inż. Wiesław Sarosiek

 

          Przeczytaj artykuły w kompendium wiedzy:
          ♦ Dobór mostowych urządzeń dylatacyjnych, dr inż. Krzysztof Germaniuk
          ♦ Nawierzchnie mostowe, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. PW
          ♦ Wzmacnianie mostów materiałami kompozytowymi, dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz
          ♦ Konstrukcje oporowe w obiektach inżynierskich, mgr inż. Piotr Rychlewski

 

 
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wejdź na stronę www.inzynierbudownictwa.pl i w module newslettera anuluj swoją subskrypcję