Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Ogłoszenie o naborze na starszego inspektora nadzoru budowlanego ds. budownictwa hydrotechnicznego

opolskie

09.06.2017

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw: budownictwa hydrotechnicznego w Wydziale Inspekcji Budowlanej
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole
ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Ozimska 19
45-057 Opole

WARUNKI PRACY
Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. opolskie). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym osobowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
ZAKRES ZADAŃ
-Kontroluje obiekty budowlane w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów;
-Kontroluje wykonywanie robót budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa budowlanego ,projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
-Przeprowadza kontrole obowiązkowe budów, po zakończeniu robót budowlanych, w celu stwierdzenia jej prowadzenia zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę;
-Kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów;
-Prowadzi postępowania w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania;
-Przygotowuje wnioski do właściwej izby samorządu zawodowego o karanie zawodowe osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
-Wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na te obiekty.
-Przygotowuje projekty pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów;
-Przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień;
-Kompletuje i porządkuje akta, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe budowlane
staż pracy: 1 rok
Doświadczenie w pracy w komórce inspekcyjno-kontrolnej albo w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie w zakresie budownictwa hydrotechnicznego,
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie,
Prawo jazdy kat. B
Znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, dotyczących budownictwa hydrotechnicznego
Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie.
Umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera.
Umiejętność analitycznego myślenia
Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego
Komunikatywność,
Systematyczność,
Umiejętność pracy w zespole.
Zdolność selekcjonowania informacji.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny.
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy.
Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane.
Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ / kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 16 czerwca 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
lub osobiście -sekretariat WINB -pokój nr 112
INNE INFORMACJE:
Proponowane wynagrodzenie około 3 560,00 brutto+ dodatek za wysługę lat (max 20%).
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.
Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, 77 441 44 15(16) wew. 13 lub

https://bipwinb.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenia-naborach.html

Kontakt:

Telefon: 77 453 18 84,

Email: foluzikid@ipdeer.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+