Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Asystent Kierownika Kontraktu

zachodnio-pomorskie

07.09.2017

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Poszukujemy osób na stanowisko:
Asystent kierownika kontraktu
Miejsce pracy: Szczecin
Numer referencyjny: WZ/IR/71/09/17

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie i wspomaganie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego celem wykonania kontraktu zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych,
-współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu,
-współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
-współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu,
-współudział w identyfikacji i raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu/projektu oraz współudział w podejmowaniu działań zapobiegających,
-współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera,
-współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,
-współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej,
-dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego wdrażania i trwałości projektu oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,
-udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.

Wymagane kwalifikacje:
-wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
-minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,
-dobra znajomość pakietu MS Office i MS Project,
-umiejętność współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, radzenia sobie z emocjami,
-wiedza zawodowa,
-zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
-otwartość na zmianę.

Mile widziane kwalifikacje:
-wykształcenie wyższe techniczne,
-znajomość prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC i ustawy prawo zamówień publicznych,
-uprawnienia budowlane,
-znajomość procedur i doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu transportowych projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych.

Oferujemy:
-pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o aplikowanie pod adresem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3bea5626c6b6409fbff3e73b9e256b14 w terminie do dnia 21.09.2017.

Kontakt:

Telefon: 22 473-30-39

Email: michal.molik@plk-sa.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+