Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kierownik Obwodu Drogowego

warmińsko-mazurskie

18.07.2018

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5. Wykształcenie wyższe techniczne i staż pracy 3 lata lub wykształcenie średnie i staż pracy 5 lat.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7. Uprawnienia budowlane (zgodne z zakresem wykonywanych obowiązków).
II. Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane wykształcenie w zakresie budownictwa drogowego i mostowego.
2. Znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej i drogowej.
3. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie średniozaawansowanym.
4. Odpowiedzialność, dokładność i sumienność.
5. Łatwość w nawiązaniu kontaktów międzyludzkich.
6. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
7. Prawo jazdy kat.B
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Dokonywanie systematycznych objazdów dróg i kontrola stanu dróg oraz obiektów mostowych.
2. Nadzór nad aktualizacją danych do ewidencji dróg, obiektów mostowych.
3. Ustalanie miejsc na drodze wymagających bieżącej naprawy .
4. Ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych.
5. Kontrola stanu zadrzewienia i porządku w pasie drogowym, przygotowywanie planu wyrębu i nasadzeń zadrzewienia .
6. Prowadzenie przeglądów bieżących obiektów mostowych.
7. Ustalenie zadań dziennych dla pracowników Obwodu, kontrola wykonania robót.
8. Kierowanie robotami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg oraz prowadzenie dyżurów.
9. Nadzorowanie przeprowadzania pomiarów natężenia ruchu.
10. Udział na prawach członka w Komisji przetargowej Zarząd Dróg Powiatowych.
11. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania.
12. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót.
IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku
Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, jak również wykonywana w terenie, związana z obsługą interesantów, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, w okresie zimowym listopad ? marzec praca w porze nocnej od 4:00 ? 6:00, przy dyżurach związanych z zimowym utrzymaniu dróg, w razie potrzeb pełna dyspozycyjność. Występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych (schody).
Wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane, należy składać do dnia 23.07.2018 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda lub za pośrednictwem poczty.

Kontakt:

Telefon: 896423158

Email: kadry31@wp.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube