Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Chemoodporne izolacje. Zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych przed oddziaływaniem ciekłych środowisk agresywnych

23.11.2018

Projektant na podstawie analizy obciążeń, wymagań użytkowych, wiedzy i doświadczenia oraz wyników badań ocenia przydatność materiału do konkretnych zastosowań.

 

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu są zasady doboru sposobów ochrony konstrukcji betonowych przed różnego rodzaju agresywnymi środowiskami i oddziaływaniem agresywnych środowisk wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Opisane są zagadnienia związane z wykonaniem różnych zabezpieczeń powierzchni betonowych.

 

ABSTRACT

The article presents the principles behind the choice of methods for protecting concrete structures against aggressive chemicals of various types, as well as their impact inside and outside the objects. It describes the issues related to implementation of different systems for protecting concrete structures.

 

Przez pojęcie trwałości konstrukcji żelbetowych rozumieć należy zdolność konstrukcji do zapewnienia właściwości użytkowych w okresie użytkowania przy minimalizacji kosztów jej utrzymania. Oznacza to, że już na etapie projektowania konieczne jest zaprojektowanie obiektu i ewentualnie środków ochrony (ochrona konstrukcyjna, materiałowo-strukturalna lub powierzchniowa), pozwalających na długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Przez ochronę konstrukcyjną rozumieć należy odpowiednie ukształtowanie konstrukcji, zmniejszające agresywne oddziaływanie środowiska. Ochrona materiałowo-strukturalna to odpowiedni dobór składu i struktury materiałów zwiększający odporność na agresywne środowisko eksploatacji. Ochrona powierzchniowa to ograniczenie lub odcięcie dostępu agresywnego środowiska do konstrukcji. Korozja betonu to pogorszenie właściwości użytkowych oraz uszkodzenia konstrukcji na skutek oddziaływania środowiska. Do najważniejszych oddziaływań powodujących uszkodzenia betonu zaliczyć należy czynniki: mechaniczne (uderzenia, przemieszczenia, drgania itp.), chemiczne (oddziaływania agresywnych czynników - wody gruntowe, ścieki, środki chemiczne), fizyczne (cykle zamarzania i odmarzania, obciążenia termiczne itp.) oraz biologiczne (grzyby, bakterie, glony, mchy).

 

Rys. 1. Cienkowarstwowa powłoka ochronna: 1 - gruntownik, 2 - powłoka ochronna nakładana w pierwszej warstwie (rys. BASF)

 

Z kolei izolacja chemoodporna jest to ciągła powłoka tworząca na ochranianej powierzchni szczelną, odporną na agresywne media warstwę.

Klasyfikacja i ocena intensywności działania agresywnego środowiska wg PN-EN 206 [1] polega na zdefiniowaniu zakresów stężeń konkretnych agresywnych substancji oddziaływających na konstrukcję betonową/ żelbetową. Norma ta wyróżnia klasy ekspozycji betonu związane z agresją środowiska:

  • XC1-XC4 - ze względu na zagrożenie korozją spowodowaną karbonatyzacją;
  • XD1-XD3 - ze względu na zagrożenie korozją spowodowaną chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej;
  • XS1-XS3 - ze względu na zagrożenie korozją spowodowaną chlorkami z wody morskiej;
  • XF1-XF4 - ze względu na zagrożenie agresją spowodowaną cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem (dla XF4 w obecności środków odladzających lub wody morskiej);
  • XA1-XA3 - ze względu na zagrożenie agresją chemiczną pochodzącą z gruntów naturalnych lub wody gruntowej.

W przypadku agresywnego środowiska atmosferycznego istotne jest oddziaływanie kwaśnych gazów, dwutlenku węgla oraz jonów chlorkowych.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube