Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Jak zwiększyć trwałość pokryć dachowych?

13.03.2019

Kształtowanie dachów i stropodachów

Szczelność oraz trwałość pokryć dachowych uzależniona jest w głównej mierze od wielkości pochyleń połaci dachowych. W tabl. 1 zamieszczono aktualne, zalecane wielkości pochyleń połaci [6], które nie uległy większym zmianom na przestrzeni ostatnich 50 lat. Wielkości te należy traktować jako wyjściowe do kształtowania dachów, przy respektowaniu wymagań producentów materiałów pokryciowych.

Dobór rodzaju pokrycia dachowego powinien być dostosowany do lokalizacji obiektu w danej strefie klimatycznej obciążenia wiatrem [4] oraz śniegiem [5] i uwzględniać zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji ustalającej warunki zabudowy. Ponadto dobór pokrycia musi uwzględniać również poziom hałasu przedostającego się do wnętrza budynku lub wychodzącego z niego [7] (hałas technologiczny, komunikacyjny, opady deszczu, gradu oraz wiatr). Inaczej hałas będzie tłumiony przez przegrody pokryte dachówką, a inaczej - pokryte blachą.

 

 

 

Słabe miejsca i błędy

W rozwiązaniach i wykonawstwie pokryć dachowych można wskazać słabe miejsca, tj. lokalizacje, w których najczęściej powstają defekty i część może doprowadzić do poważnych uszkodzeń elementów chronionych przez pokrycia, w tym całych kondygnacji (fot. 1). Wybiórczo wymieniono je w tabl. 2.

Trwałość pokryć dachowych nie będzie zależała wyłącznie od jakości materiałów, z których je wykonano. Będzie ona funkcją wielu zmiennych, które się pojawią już na etapie realizacji i już stale będą towarzyszyć eksploatacji obiektów, poddawane odziaływaniu otoczenia. Wśród wspomnianych zmiennych można wyróżnić:

 • niewłaściwy dobór pokrycia na etapie projektowania ze względu na brak dopasowania do wymagań środowiska jego późniejszej eksploatacji;
 • brak rozwiązań projektowych w zakresie podparć i mocowania pokryć do podłoży;
 • brak uwzględniania procesów fizykalnych zachodzących wewnątrz przegród (dachów i stropodachów);
 • brak zapisów w projektach dotyczących stosowania wyłącznie jednej, sprawdzonej i kompletnej technologii w systemach pokryć;
 • brak rozwiązań szczegółów w lokalizacjach tzw. słabych miejsc: załamania połaci, przejścia instalacji oraz konstrukcji i urządzeń przez pokrycia, mocowanie i obróbki blacharskie okien połaciowych;
 • stosowanie uproszczeń projektowych i wykonawczych, w tym własnych - w przypadku braku rozwiązań detali w projekcie, stosowanie mieszanych technologii w jednym pokryciu;
 • brak niezależnych urządzeń/konstrukcji przeznaczonej do poruszania się po dachach;
 • oczyszczanie dachów z pokrywy śnieżnej (często warstwy zlodowaciałej) przez zespoły lub osoby niedoświadczone i nieprzygotowane do prowadzenia tego typu prac;
 • brak przeglądów pokryć w czasie eksploatacji w okresach przewidzianych przez Prawo budowlane oraz w okresach po nadmiernych opadach śniegu, oczyszczaniu połaci, gradobiciu, przeróbkach itp.;
 • nieprzestrzeganie terminów i zakresów przeglądów gwarancyjnych pokryć dachowych;
 • brak wykwalifikowanych zespołów dekarskich i specjalistycznego nadzoru nad robotami pokrywczymi.

 

Tabl. 2. Wybrane, słabe miejsca pokryć dachowych [1]

Lp.

Wybrane wady pokryć dachowych

Skutki/zagrożenia

1

projektowanie i wykonawstwo ozdobnych (estetycznych) dachów o skomplikowanych kształtach

problemy z późniejszym utrzymaniem ciągłości i szczelności pokryć, z konserwacją oraz naprawami

2

niedostosowywanie rodzaju pokryć do warunków klimatycznych oraz użytkowych: środowisko morskie (korozja), tereny górzyste (zwiększone obciążenie śniegiem i wiatrem), częste poruszanie się po dachach bez odpowiednich urządzeń do komunikacji, montaż konstrukcji, instalacji i reklam

przyspieszona korozja, deformacje, nieszczelności i szybsze zużycie techniczne

3

brak dostosowanego do warunków obciążenia mocowań pokryć dachowych, szczególnie w miejscach silnie narażonych na dynamiczne porywy wiatru

lokalne uszkodzenia (odrywanie od podłoża) pokryć lub zniszczenie całości pokrycia, uszkodzenia na niższych kondygnacjach spowodowane przedostającą się wodą opadową

4

stosowanie niekompletnych, mieszanych technologii pokrywczych, często do siebie niepasujących

nieszczelność, uszkodzenia, niska trwałość

5

zaniedbywanie obowiązku usuwania śniegu z dachów, wtedy kiedy jest to wymagane - powstawanie worków śnieżnych, wzrost ciężaru śniegu wskutek zalegania, zlodowacenie

możliwe zbyt duże lokalne obciążenie, powstawanie miejsc lokalnych przecieków, ześlizgiwanie się zlodowaciałego śniegu z dachu

6

zbyt częste usuwanie śniegu z dachów, wtedy gdy nie zachodzi taka konieczność, i to przez zespoły robocze do tego nieprzygotowane

mechaniczne uszkodzenia, nawet warstw spodnich

7

brak wentylowania (przewietrzania) nie- ocieplonych oraz ocieplonych stropodachów - brak (zaniechanie tradycji) odpowietrzania samych pokryć dachowych, ocieplanych dachów o zamkniętej budowie warstwowej

ograniczenie możliwości usuwania wilgoci, obniżenie parametrów cieplnych przegród, wzrost zagrożenia korozją biologiczną oraz uszkodzeniem wewnętrznych warstw tych przegród wskutek skoków temperatury, możliwość pojawienia się spęcherzeń, np. w pokryciach papowych

8

niedocenianie skuteczności zewnętrznych ociepleń masywnych stropodachów w konstrukcjach podatnych na zmienne obciążenie temperaturą lub też pomijanie stosowania w nich dylatacji obwodowopowierzchniowych

nieszczelność pokryć, uszkodzenia konstrukcji dachów oraz innych konstrukcji w poziomie najwyższych kondygnacji

9

nieszczelności występujące w miejscach przerwania pokrycia: okna dachowe, instalacje, maszty, kominy

bardzo często występujące miejsca nieszczelności

10

brak regularnego przeprowadzania przeglądów okresowych budynków i budowli

przyzwalanie na szybsze zużycie pokryć dachowych

 

Polecamy też: Paroizolacje w stropodachach budynków mieszkalnych

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube