Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych - cz. II

27.09.2018

 

Literatura

 1. Dyrektywa 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.
 2. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 3. Dyrektywa Rady 2013/51/Euratom z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wymogów dotyczących ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 4. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 98/83/WE.
 5. T. Hulsmann, R.E. Nowack, 70 years of experience with PVC-U pipes, Plastics Pipes XII, April 2004, Milan, Italy.
 6. L.E. Janson, Rury z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, PRiK, Toruń 2010.
 7. A. Kuliczkowski, Rury kanalizacyjne, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.
 8. M. Kwietniewski, Kierunki badań systemów dystrybucji wody w Polsce, materiały konferencji „Zaopatrzenie w wodę i ochrona wód”, Poznań 2018.
 9. M. Kwietniewski, K. Miszta-Kruk, J. Szmulewicz, Development of renewal of water supply networks in Poland in years 2011-2015, w: C. Madras, A. Kolonko, B. Nienartowicz, A. Szot (eds), Underground Infrastructure in Urban Areas 4, wyd. 1, CRC Press/Balkema Taylor&Francis Group, London 2017.
 10. M. Kwietniewski, M. Tłoczek, L. Wysocki, Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, Wyd. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2011.
 11. C. Madryas, A. Kolonko, L. Wysocki, Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 12. D. Maziarka, Postępowanie i ocena ryzyka w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Gdańska Fundacja Wody, 2006.
 13. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Oceny stanu sanitarnego kraju za 2007 rok, dokonane na podstawie wyników badań wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2007.
 14. PN-ISO 3114:1998 Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do przesyłania wody pitnej - Metoda badania ekstrakcji ołowiu i cyny.
 15. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, Rada Ministrów, 2009.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
 17. D. Schoenen, A. Wehse, Mikrobiolle Kontamination des Wasser durch Rohr - und Schlauchmaterialien, L. Mitteilung: Nachweis von Koloniezah Weronderungen Zbl. Bart Hyg. B., 186, 108, 1988.
 18. D. Schoenen, Infuence of materials on the microbiological colonization of drinking water, „Aqua”, 38, 101,1989.
 19. D. Schoenen, W. Dott, E. Thofern, 7. Mitteilung: Langzeitbeobach tungen in zwei Reinwasserbehalter mit Epoxidharzauskleid- ung. ZDL Bakt. Hyg. I Abt. B, 173, 346, 1981.
 20. A. Stankiewicz, D. Maziarka, T. Podsiadły, Certyfikacja wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia w Unii Europejskiej, II Konferencja Krajowa „Mikrocystyny i inne zanieczyszczenia w wodzie”, Łódź 2004 (streszczenia referatów).
 21. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180).
 22. M 136 Mandate to CEN/CENELEC concerning the execution of standarisation work for harmonized standards on construction products in contact with water intended for human consumption (2001) - Mandat dotyczący wykonania prac normalizacyjnych związanych z normami zharmonizowanymi dla wyrobów budowlanych kontaktujących z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
 23. J. Wasowski, D. Kowalski, B. Kowalska, M. Kwietniewski, M. Zawilska, Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową, „Ochrona Środowiska” vol. 34, nr 1/2012.
 24. B. Wichrowska, I. Lewandowska-Malinowska, A. Stankiewicz, Zdrowy dom w aspekcie zastosowania w nim tworzyw sztucznych, „Instal” nr 11/1998.
 25. B. Wichrowska, I. Lewandowska-Malinowska, A. Stankiewicz, Zdrowy dom a PCV, Kraków 1999.
 26. B. Wichrowska, K. Wawiernia, I. Kongiem-Chabło, Metodyka badania wyrobów z tworzyw sztucznych mających bezpośredni kontakt z wodą do picia, Wydawnictwo Metodyczne PZH, Dział Higiena Komunalna, 1980.
 27. B. Kowalska, D. Kowalski, M. Kwietniewski, Wymywanie związków organicznych w sieciach wodociągowych wykonanych z PVC, „Instal” nr 4/2009.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube