Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wybrane zagadnienia z zakresu prefabrykowanych fundamentów słupów linii elektroenergetycznych - cz. II

10.01.2019

Fundament SFP 111-133 + SP 1-33 [2] jest rozbudowaną wersją fundamentu SFP 111-133 składającą się z czterech płyt prefabrykowanych przymocowanych do żerdzi za pomocą metalowych elementów fundamentu. Zaleca się, aby płyty przymocowane bezpośrednio do żerdzi były ustawione w kierunku działania wektora siły Fx o większej wartości (rys. 9). Fundament UP 11-17 [2] przewidziany jest do przenoszenia sił działających pod kątem 90o na słup linii elektroenergetycznej. Składa się on z ośmiu płyt prefabrykowanych typu U-85 lub U-130 prefabrykowanych przytwierdzonych do żerdzi za pomocą metalowych elementów. Zgodnie z wytycznymi podanymi w albumach typizacyjnych kierunek działania sił powinien być taki, jak przedstawiono na rys.10. Ostatnim zagadnieniem dotyczącym fundamentów zginanych, które wymaga omówienia, są naprężenia w gruncie wywołane w osi z przez nacisk słupa wraz z izolatorami, przewodami i ich oblodzeniem oraz innych elementów zainstalowanych na żerdzi, np. gniazda bocianiego (rys. 11) [11]. Powstałe w ten sposób obciążenie w osi z musi być tak przeniesione na grunt pod stopą słupa, aby dopuszczalne naprężenie dla danego typu gruntu nie zostało przekroczone, inaczej słup będzie się pogrążał w ziemi. Aby temu zapobiec, w przypadku żerdzi wirowanych, należy zastosować płytę stopową dla fundamentów typu UP 1-7, UP 11-17 w gruncie o dużej, średniej i małej nośności. Fundament typu SFP 111-133 lub SFP 111-133+SP 1-33, jeżeli jest umieszczany w gruncie o dużej i średniej nośności, wymaga zastosowania płyty stopowej, natomiast w gruncie o średniej nośności płyty U-85 [2, 4, 5]. Płyta stopowa, U-85 lub inna, umieszczona na dnie wykopu, nie przenosi momentu obrotowego na grunt, jak to pokazano na rys. 2b.

 

Rys. 10. Fundament typu UP 11; Fx, Fy - kierunek działania siły na słup [2]

 

Rys. 11. Naprężenie pionowe wywierane na grunt przez słup linii elektroenergetycznej; Fz - nacisk słupa na grunt [2]

 

Podsumowanie

W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące fundamentów zginanych, aby ułatwić zrozumienie procesów zachodzących między gruntem a fundamentem słupa, a także aby bardziej świadomie korzystać z albumów typizacyjnych. Może to spowoduje, że zaprojektowane fundamenty na podstawie albumów typizacyjnych dla danego typu gruntu i słupa na etapie realizacji inwestycji w terenie nie będą „odchudzane” przez wykonawcę, bez zgody projektanta, co ma na celu zwiększenie zysku lub jak to się obecnie dyplomatycznie ujmuje w budownictwie sieciowym, w celu „wyjścia na swoje”. Niestety, jest to proceder praktykowany zwłaszcza w przypadku słupów odporowych. Zwraca się uwagę, że betonowe płyty ustojowe stanowią integralną całość z elementami stalowymi, które mocują je do słupa. Warunkiem przeniesienia przez fundament przewidzianych momentów sity, pochodzących przede wszystkim od naciągu przewodów, jest zastosowanie trwałych i odpowiednio zaprojektowanych elementów mocujących płyty fundamentu do żerdzi słupa. Wszelkie zabiegi zmierzające do obniżenia kosztów, polegające na stosowaniu elementów stalowych tańszych i słabszych niż przewidziane w projekcie fundamentu, są niedopuszczalne, gdyż powodują obniżenie nośności posadowienia.

 

dr inż. Józef J. Zawodniak

SEP O/Gorzów mgr inż. Rafał Nowicki

ENERGOLINIA, Poznań

 

Literatura

 1. Album linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami pełnoizolowanymi 50-120 mm2 i niskiego napięcia z przewodami pełnoizolowanymi 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych, t. I, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), Poznań 2004.
 2. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2, PTPiREE, Poznań 2015.
 3. Album linii niskiego napięcia z przewodami golymi Al. 25-95 mm2 na żerdziach wirowych, PTPiREE, Poznań 1998.
 4. L. Kacejko, T. Kahl, Elektroenergetyczne linie napowietrzne, PWT, Warszawa 1961.
 5. Z. Konarzewski, Napowietrzne linie elektroenergetyczne. Konstrukcje i budowa, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1971.
 6. S. Kończykowski, B. Mayzel, Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych, Arkady, Warszawa 1962.
 7. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
 8. PE-EN 50341-2-22:2016 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 2-22 Krajowe warunki normatywne dla Polski (NNA).
 9. PN-EN 50341-2-22 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2: Zbiór normatywnych warunków krajowych (NNA).
 10. J.J. Zawodniak, Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego, „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia”, vol. 6 nr (19) 2015.
 11. I. Kaługa, J.J. Zawodniak, Wymiana slupów z platformą pod gniazdo bociana w liniach nn, „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia”, vol. 7 nr 4 (26) 2016.

 

1 Numeracja ilustracji i tabel jest kontynuacją numeracji z cz. I artykułu.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube