Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych w systemach odwodnienia miast

08.01.2019

  • względna pojemność retencyjna definiowana jako:

gdzie: V - całkowita objętość retencyjna [dm3], F - efektywna powierzchnia dachu [m2];

  • względne dobowe zużycie (zapotrzebowanie) wody użytkowej definiowane jako:

gdzie: Z - dobowe zużycie wody użytkowej [dm3], F - efektywna powierzchnia dachu [m2].

Na rys. 2 przedstawiono wykres pokazujący, w ilu procentach możliwe jest pokrycie zapotrzebowania na wodę użytkową w zależności od jej względnego zużycia oraz względnej pojemności retencyjnej. Powyższa analiza została wykonana na podstawie 8-letnich danych dobowych dla miasta Częstochowy. Można zauważyć, że zwiększanie pojemności zbiornika nie przekłada się na znaczący wzrost pokrycia zapotrzebowania na wodę - decydujące jest jej przeciętne zużycie (Zw).

 

Podsumowanie

Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych w systemach kanalizacyjnych wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w obszarach zurbanizowanych. Używanie urządzeń infiltracyjnych stanowi najtańsze rozwiązanie, chociaż problematyczne jest lokalizowanie tych urządzeń w gęstej zabudowie miejskiej. Zastosowanie zbiorników do gospodarczego wykorzystania wód opadowych umożliwia znaczące ograniczenie ich odpływu do systemów kanalizacyjnych przy jednoczesnej oszczędności zużycia wody z sieci wodociągowej. Osiągnięcie wymiernych korzyści możliwe jest nawet dla objętości retencyjnych na poziomie 2 m3 na 100 m2 powierzchni dachu.

 

dr hab. inż. Maciej Mrowieć, prof. Politechniki Częstochowskiej

 

Literatura

  1. W. Geiger, H. Dreiseitl, Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik retencjonowania i infiltracji wód deszczowych do gruntu na terenach zabudowanych, Bydgoszcz 1999.
  2. A. Kotowski, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Wrocław 2011.
  3. M. Mrowiec, Rozwój systemów kanalizacyjnych w aspekcie zapobiegania zjawiskom powodzi miejskich, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Wrocław 2011.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube