Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowało Prezydium KR PIIB

29.08.2017

2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia uczestnicy obrad zapoznali się z projektem regulaminu dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, który omówił Andrzej Pawelec, zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zreferował on także projekt regulaminu odnoszący się do postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. Zastępca przewodniczącego KKK przedstawił również projekt regulaminu dotyczący postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Andrzej Pawelec, zastępca przewodniczącego KKK

 

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła ramowe dokumenty dotyczące przyszłorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. Dotyczyły one porządku obrad, szczegółowego regulaminu wyborów do organów okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz regulaminu okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

W dalszej części Joanna Gieroba, wiceprezes PIIB, poinformowała o pracach zespołu doradczego zaangażowanego w prace nad projektem rozporządzenia o warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania. Nowelizacja warunków technicznych dla budynków wynika z konieczności dostosowania przepisów do rozwoju techniki i technologii oraz uwarunkowań realizacji inwestycji. Propozycja zmian rozporządzenia ma także na celu przyśpieszenie i ułatwienie procesu realizacji inwestycji. Zespół doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dla budynków, do którego zaproszono przedstawicieli organizacji i instytucji działających w poszczególnych środowiskach branży budowlanej, zajmuje się wypracowaniem koncepcji nowych rozwiązań dotyczących m.in. poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania czy też bezpieczeństwa pożarowego budynków. D. Gawęcka przedstawiła prezentację o aktualnym stanie prac w budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Dokładnie zrelacjonowała przeprowadzone już w obiekcie prace.

 

Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB

 

Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za I półrocze 2017 r., którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB. Przyjęto również projekt terminarza posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2017 r.

 

Urszula Kieller-Zawisza

Zobacz także na

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+